Tuborg Syd

 

Projektet er en helhedsplan for udviklingen af den sydlige del af Tuborgs tidligere industriarealer i Hellerup, der vil rumme cirka 330 boliger.

Ny boligbebyggelse placeres som koncentrerede enklaver i et terrænreguleret landskab, udformet som en stor rekreativ strandeng.

Bebyggelsen er udformet med forskellige bygningshøjder, der giver en karakteristisk skyline og styrker oplevelsen af at bo direkte til Øresund.

Huskroppene har vekslende udkragninger og fremspring, så der skabes varierede lys- og skyggevirkninger og et markant, skulpturelt facadeudtryk.

Et slankt højhus er placeret på den yderste pynt og danner som iøjnefaldende vartegn bydelens markante afslutning mod vandet.

Vejbetjening sker fra henholdsvis nord og syd, med parkering indbygget i landskabets topografi. Helhedsplanen danner grundlag for Gentofte Kommunes lokalplan for arealet.

Click here for text in English


Projektfakta:

Adresse:
Tuborg Syd, Hellerup

Etageareal:
53.950 m²

Bygherre:
Carlsberg Ejendomme A/S

Status:
Lokalplanen er vedtaget i april 2008

Tilbage