TUBORG SYD

TUBORG SOUTH DISTRICT PLAN

 

/ EN

The project is a master plan for developing the southern part of Tuborg’s former industrial areas in Hellerup, planned to accommodate approximately 330 housings. 

The new development consists of a series of housing enclaves in a landscape of terrain formations, forming a recreational tidal meadow. 

The new development is designed with a strong variation in building heights, giving the site a characteristic skyline and strengthening the experience of living with a direct view of the Øresund coast.

An architectural language of projections, cantilevers, and protrusions creates varied light- and shadow effects and a distinctive, sculptural façade. 

An elegant tower block is located on the outermost point and form - as the distinctive landmark – the area’s characteristic end by the water. Roads are accessed from respectively north and south with parking built into the landscape’s topography. 

The Master Plan forms the basis of the Municipality of Gentofte’s district plan of the area. 

/ DA

Projektet er en helhedsplan for udviklingen af den sydlige del af Tuborgs tidligere industriarealer i Hellerup, der vil rumme omkring 300 boliger.

Ny boligbebyggelse placeres som koncentrerede enklaver i et terrænreguleret landskab, udformet som en stor rekreativ strandeng.

Bebyggelsen er udformet med forskellige bygningshøjder, der giver en karakteristisk skyline og styrker oplevelsen af at bo direkte til Øresund. Huskroppene har vekslende udkragninger og forsætninger, så der skabes varierede lys- og skyggevirkninger og et markant, skulpturelt facadeudtryk.

Et slankt højhus er placeret på den yderste pynt og danner som iøjnefaldende vartegn bydelens markante afslutning mod vandet.

Vejbetjening sker fra henholdsvis nord og syd, med parkering indbygget i landskabets topografi.

Helhedsplanen danner grundlag for Gentofte Kommunes lokalplan for arealet.

 

Address
Tuborg South, Hellerup, Denmark

Area
53.950 m² above ground / 30.000 m² below ground / Landscape 100.000

Client
Danica Pension

Turnkey  contractor
NCC

Landscape
Julie Kirkegaard A/S

Years
Construction 2018 -

Adresse
Tuborg Syd, Hellerup, Danmark

Areal
53.500 m² over terræn / 30.000 m² under terræn / Landskab 100.000 m²

Bygherre
Danica Pension

Total entreprenør
NCC

Landskab
Julie Kirkegaard A/S

Årstal
Byggefase 2018 -

 
 
<
 
^