Trapholt kunstmuseum

Trapholt Art Museum

 

/ EN

Trapholt Art Museum is located on a unique sloping site near Kolding fjord, designed as a park with a summer villa in the 30’s. 

The museum is organized around a spatial and circulatory sequence that begins at the entry court, innermost and highest on the site, and culminates in the panorama over the fjord.

A continuous, massive wall acts as the circulatory backbone of the complex, integrating museum and landscape as its sculptural form traverses the contours of the site. 

The exhibition spaces are a sequence of interlocking rooms, arranged along one side of the massive wall, so all spaces are accessible.

The exhibition spaces have skylights and windows placed according to exhibition requirements and exterior views.

The special exhibition space for the nine works by Richard Mortensen was designed in collaboration with the artist himself. 

Trapholt was expanded with a new wing for the museum’s furniture collection and special exhibitions in 1996. The extension is designed as several independent buildings, placed in the park and connected to the original museum facility. 

A high-ceilinged, circular exhibition space with skylights gives access via a curved ramp to a square exhibition space below the ground, shaped around an underground atrium courtyard, allowing daylight into the exhibition. 

The museum’s original foyer and café have been expanded in connection with the extension, and the strong, sculptural wall demarcating the museum from the park has been lengthened.

The movement of the wall allows glances between the old and new sections of the museum. 

/ DA

Kunstmuseet Trapholt ligger på en smuk, skrånende naturgrund ved Kolding Fjord, der i 30’erne blev anlagt som park og bebygget med en sommervilla.

Museumsbygningen er organiseret omkring en indre gade, der som en stor rampe følger terrænfaldet på grunden. Gaden begynder ved ankomstpladsen og indgangen, højest på grunden, og kulminerer i caféen med udsigt over fjordlandskabet syd for museet.

Udstillingssalene er forbundet indbyrdes men også knyttet til museumsgaden, så de alle er direkte tilgængelige. Salene er udformet med kombineret side- og ovenlys, afpasset de forskellige udstillingsbehov og udsigten til omgivelserne.

En særlig sal tilegnet billeder af Richard Mortensen er blevet til i tæt samarbejde med kunstneren selv.

Trapholt er udvidet med nye sale til museets omfattende møbelsamling og til særudstillinger i 1996. Tilbygningen er udformet som selvstændige bygningselementer, placeret i parkrummet og forbundet til museumsgaden i det oprindelige anlæg.

Et højloftet cirkulært udstillingsrum med ovenlys giver via en krum rampe adgang til et kvadratisk udstillingslokale under terræn, udformet omkring en nedgravet atriumgård, der forsyner udstillingen med dagslys.

I forbindelse med udbygningen er museets oprindelige foyer og café udvidet, og den kraftige, skulpturelle mur, der afgrænser museet fra parken, er forlænget. Murens bevægede forløb giver glimtvise kig mellem den gamle og den nye del af museet.

 
 

Address
Æblehaven 23, Strandhuse, 6000 Kolding, Denmark

Area
7.000 m² / 2000 m²

Client
Kolding Municipality

Architect
1st stage: Boje Lundgaard & Bente Aude
2nd stage: Lundgaard & Tranberg Architects

Engineer
Rambøll

Consulting artist
Finn Reinbothe

Landscape Architect
Svend Kierkegaard

Lighting consultant
Sophus Frandsen

Years
1st stage 1987-88. 
1st prize won in design contest 1982
 2nd stage
1995-96

Awardins and honours
Kolding Municipality 1998
EU's Helios Prize 1990

Adresse
Æblehaven 23, Strandhuse, 6000 Kolding, Danmark

Areal
7.000 m² / 2000 m²

Bygherre
Kolding Kommune

Arkitekt
Etape 1: Boje Lundgaard & Bente Aude
Etape 2: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Ingeniør
Rambøll

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbothe

Landskabsarkitekt
Svend Kierkegaard

Lyskonsulent
Sophus Frandsen

Årstal
1. etape 1987-88. 1. præmie i projektkonkurrence 1982
2. etape1995-96

Præmieringer og anerkendelser
1998 Kolding Kommune
1990 EU's Helios Pris for tilgængelighed

 
 
<
 
^