Told & Skat Aalborg

AALBORG TAX CENTRE

 

/ EN

Aalborg Tax Centre is an office domicile with approximately 250 workstations, located near the Limfjord on the eastern edge of the city, among heavily trafficked roads, apartment buildings, silos and warehouses. 

A full-height atrium, running the length of the building, is the unifying spatial element to which all functions are connected.

The atrium allows light deep into the core of the building from the atrium skylight and furthermore contributes to the building’s air conditioning where natural ventilation is used. 

The workstations are placed along the facades, around the atrium in a flexible structure, facilitating the lay-out of open-plan and cellular offices, meeting and break rooms - and more if needed. 

The dark rainscreen tiling texturally associates the facades with the surrounding buildings. The tall glass partitions have been placed in a shifting pattern, making the facade vivid and varied, despite the tight modular structure of the building. 

Specially designed ‘silencers’ have been integrated into the facade’s fresh air intake in order to eliminate the traffic noise and enable ventilation and night cooling in the building
.  

/ DA

Told & Skat Aalborg er et kontordomicil med cirka 250 arbejdspladser, der ligger ved Limfjorden i byens østlige udkant, omgivet af stærkt trafikerede veje, boligejendomme samt havnens pakhuse og siloer.

Domicilet er en langstrakt bygning i fem etager med et gennemgående atrium, der er husets rumlige omdrejningspunkt med adgang til alle husets funktioner. Atriet trækker via glastaget dagslys dybt ned i bygningens indre og bidrager desuden til husets klimatisering, som sker ved naturlig ventilation.

Arbejdspladserne er disponeret langs facaderne, rundt om atriet, i en fleksibel struktur der muliggør indretning af storrums- og cellekontorer, møde- og pauserum med mere efter behov.

Beklædningen af mørke skærmtegl giver facaderne stoflig sammenhæng med de omgivende bebyggelser.

De rumhøje glaspartier er placeret i en vekslende rytme, så facadebilledet bliver levende og varieret, trods den stramme, modulære bygningsstruktur.

Særligt ’lydpotter’ er udviklet og integreret i facadens friskluftindtag for at eliminere trafikstøjen, og muliggøre naturlig ventilation og natkøling af bygningen.

 

Address
Skibsbyggerievej 5, Aalborg, Denmark

Client
Palaces and Properties Agency

Area
8.945 m² / 1.569 m² basement

Engineer
Bjørn Hansen / Rambøll

Year
1st prize in competition 2001
Construction period: 2002-03

Adresse
Skibsbyggerievej 5, Aalborg, Danmark

Bygherre
Slots- og Ejendomsstyrelsen

Areal
8.945 m² / 1.569 m² kælder

Ingeniør
Bjørn Hansen / Rambøll

Årstal
1. præmie i konkurrence 2001
Opført 2002-03

 
 
<
 
^