Skattecenter Aalborg


Skattecenter Aalborg er et kontordomicil med cirka 250 arbejdspladser, der ligger ved Limfjorden i byens østlige udkant, omgivet af stærkt trafikerede veje, boligejendomme samt havnens pakhuse og siloer.

Domicilet er en langstrakt bygning i fem etager med et gennemgående atrium, der er husets rumlige omdrejningspunkt med adgang til alle husets funktioner. Atriet trækker via glastaget dagslys dybt ned i bygningens indre og bidrager desuden til husets klimatisering, som sker ved naturlig ventilation.

Arbejdspladserne er disponeret langs facaderne rundt om atriet, i en fleksibel struktur der muliggør indretning af storrums- og cellekontorer, møde- og pauserum med mere efter behov.

Beklædningen af mørke skærmtegl giver facaderne stoflig sammenhæng med de omgivende bebyggelser.

De rumhøje glaspartier er placeret i en vekslende rytme, så facadebilledet bliver levende og varieret, trods den stramme, modulære bygningsstruktur.

Særligt ’lydpotter’ er udviklet og integreret i facadens friskluftindtag for at eliminere trafikstøjen, samt muliggøre naturlig ventilation og natkøling i bygningen.

Click here for English text


Projektfakta:

Adresse:
Skibsbyggerievej 5, Aalborg

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen

Areal:
8.945 m² / 1.569 m² kælder

Ingeniør:
Bjørn Hansen / Rambøll

Årstal:
1. præmie i konkurrence 2001
Opført 2002-03

Tilbage