Tietgenkollegiet

THE TIETGEN DORMITORY

 

/ EN

The Tietgen Dormitory is located in Ørestad north, where the open landscape of Amager common meets the stringent, orthogonal structures of the city plan, framed by the two channels of the area. 

The dormitory’s round building shape equally addresses its surroundings in all directions, adding some much needed architectural energy to the area, and function as the natural centre, connecting the new quarter with the common. 

Furthermore the circular shape allows a logical organization of the building: The dorm rooms are placed on the outside with a view of the surrounding city, while the common rooms and hallways are oriented towards the courtyard in the centre of the dormitory.

In this way the architectural idea mirrors what’s unique about the dormitory as type of accommodation: The meeting between the individual and the collective. The facilities common to the entire dormitory are grouped at ground floor, such as administration, meeting and study rooms, workshops, laundry, mailroom, and function room. 

The upper 6 storeys contain the 360 residences, organized in thirty groups of twelve, each equipped with a shared kitchen, common room and utility room. 

Alternating protrusions and projections tone down the formal quality of the cylinder shape, and give the dormitory its characteristic, crystalline appearance. The tombac and oak facade cladding adds a natural texture in a dark and warm unifying dominant colour. 

In order to realise the complexly shaped construction within the time and budget frame of the job, and to make way for the high standards of materials and finish, a combination of innovative and known building technology with a high degree of prefabrication and repeatability has been used. 

The fact that the house’s architectural main shape, its spacious and functional organisation, and the constructive structure merge into one and the same  concept, gives the Tietgen Student Hall its unusually solid, tectonic charisma.

/ DA

Tietgenkollegiet er opført for en ambitiøs bygherre, der ønskede at nytænke og udvikle kollegiet som boligform, og skabe et referencebyggeri på internationalt niveau.

Kollegiet ligger i Ørestad Nord, hvor Amager Fælleds åbne landskab møder byplanens stringente, retvinklede strukturer, indrammet af bydelens to kanaler.

Kollegiets runde bygningsform henvender sig ligeværdigt mod omgivelserne i alle retninger, tilfører tiltrængt arkitektonisk energi til stedet, og binder som det naturlige midtpunkt den nye bydel sammen med fælleden.

Den cirkulære form giver desuden en logisk organisering af bygningen; kollegieværelserne er placeret på ydersiden med udsyn til den omgivende by, mens fællesrum og fordelingsgange er orienteret mod gårdrummet i kollegiets midte. Den arkitektoniske idé spejler på denne måde det særlige ved kollegiet som boform: samspillet mellem det individuelle og det kollektive.

I terrænplan indeholder bygningen fælles funktioner for hele kollegiet, så som administration, møde- og studierum, værksteder, vaskeri, postrum og festlokale. De 6 øvre etager rummer kollegiets 360 boliger, der er organiseret i 30 grupper á 12, hver med sit fælles køkken, opholdsrum og bryggers.

Vekslende fremspring og udkragninger nedtoner cylinderformens formelle præg og giver bygningen sin karakteristiske, krystallinske fremtoning. Facadernes beklædning af tombak og egetræ tilfører en naturlig stoflighed i en mørk og varm, samlende grundtone.

Kollegiet er opført ved en kombination af nyskabende og kendt byggeteknologi, baseret på stor præfabrikations- og gentagelsesgrad, hvilket har muliggjort realisering af den komplekse bygningsform indenfor opgavens tids- og budgetrammer, og resulteret i kollegiets høje materialestandard.

Det forhold at bygningens hovedform, dens rumlige og funktionelle organisering, og dens konstruktive struktur smelter sammen i ét og samme greb, giver Tietgenkollegiet sit helstøbte, arkitektoniske særpræg.

 
 

Address
Rued Langgårdsvej 10-18, Copenhagen S, Denmark

Area
In total 26.500 m² (21.900 m² above ground)

Number of residences
360

Client
Fonden Tietgenkollegiet / Nordea Danmark Fonden

Client consultant
Niras A/S, Hasløv & Kjærsgaard and Freja Real Estate

Engineer
COWI A/S

Landscape Architect
Marianne Levinsen A/S and Henrik Jørgensen A/S

Artistic advisor
Aggebo & Henriksen

Years
1st prize won in invited competition 2002
Constructed 2003-06

Awards and honours
2007 RIBA European Award
2007 The Concrete Panel Award

2007 The Aid Forum Award/Best Nordic Interior
2006 The Municipality of Copenhagen
2006 Danish Wood Award
2006
The Copenhagen Cultural fund  
2005 The society for the embellishment of the capital, diploma  

Adresse
Rued Langgårdsvej 10-18, 2300 København S, Danmark

Areal
I alt 26.500 m², heraf 21.900 m² over terræn

Bolig antal
360

Bygherre
Fonden Tietgenkollegiet / Nordea Danmark Fonden

Bygherrerådgivere
Niras A/S, Hasløv & Kjærsgaard og Freja Ejendomme

Ingeniør
COWI A/S

Landskabsarkitekt
Marianne Levinsen A/S og Henrik Jørgensen A/S

Kunstnerisk rådgivning
Aggebo & Henriksen

Årstal
1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2002
Opført 2003-06

Præmieringer og anerkendelser
2007 RIBA European Award 2007
2007 The Aid Forum Award/Best Nordic Interior
2007 Betonelementprisen
2006 Københavns Kulturfond
2006 Træprisen
2006 Københavns Kommune
2005 Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Diplom

 
 
<
 
^