Tietgenkollegiet


Tietgenkollegiet ligger i Ørestad Nord, hvor Amager Fælleds åbne landskab møder byplanens stringente, ortogonale strukturer, indrammet af bydelens to kanaler.

Kollegiets runde bygningsform henvender sig ligeværdigt mod omgivelserne i alle retninger, tilfører tiltrængt arkitektonisk energi til stedet, og binder som det naturlige midtpunkt den nye bydel sammen med fælleden.

Den cirkulære form giver desuden en logisk organisering af bygningen; kollegieværelserne er placeret på ydersiden med udsyn til den omgivende by, mens fællesrum og fordelingsgange er orienteret mod gårdrummet i kollegiets midte. Den arkitektoniske idé spejler på denne måde det særlige ved kollegiet som boform: samspillet mellem det individuelle og det kollektive.

I terrænplan indeholder bygningen fælles funktioner for hele kollegiet, såsom administration, møde- og studierum, værksteder, vaskeri, postrum og festlokale. De 6 øvre etager rummer kollegiets 360 boliger, der er organiseret i 30 grupper á 12, hver med sit fælles køkken, opholdsrum og bryggers.

Vekslende fremspring og udkragninger nedtoner cylinderformens formelle præg og giver kollegiet sin karakteristiske, krystallinske fremtoning. Facadernes beklædning af tombak og egetræ tilfører bygningen en naturlig stoflighed i en mørk og varm, samlende grundtone.

For at virkeliggøre det formmæssigt komplekse byggeri indenfor opgavens tids- og budgetrammer, og skabe rum for kollegiets høje materialestandard og –finish, er der anvendt en kombination af nyskabende og kendt byggeteknologi med stor præfabrikations- og gentagelsesgrad.

Det forhold, at husets arkitektoniske hovedform, dets rumlige og funktionelle organisering og den konstruktive struktur smelter sammen i ét og samme greb, giver Tietgenkollegiet sin udsædvanligt helstøbte, tektoniske karisma.


Projektfakta:

Adresse:
Rued Langgårdsvej 10-18, 2300 København S

Areal:
I alt 26.500 m², heraf 21.900 m² over terræn

Bolig antal:
360

Bygherre:
Fonden Tietgenkollegiet/Nordea Danmark Fonden

Bygherrerådgivere:
Niras A/S, Hasløv & Kjærsgaard og Freja Ejendomme

Ingeniør:
COWI A/S

Landskabsarkitekt:
Marianne Levinsen A/S og Henrik Jørgensen A/S

Kunstnerisk rådgivning:
Aggebo & Henriksen

Årstal:
1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2002
Opført 2003-06

Tilbage

Præmieringer:
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Diplom 2005,
Træprisen 2006,
Københavns Kommune 2006,
Københavns Kulturfond 2006,
Træprisen, 2006,
Betonelementprisen 2007,
The Aid Forum Award/Best Nordic Interior 2007,
RIBA European Award 2007