‘Telakkaranta’, Helsinki


Et centralt beliggende, tidligere værftsområde ved havnen i Helsinki skal omdannes til et tidssvarende, mangfoldigt og levende byområde med boliger, erhverv, kulturinstitutioner og maritime aktiviteter.

Projektet respekterer og bygger videre på stedets særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, præget af værftsbygningernes simple former og tunge, rustikke teglmurværk, kranernes opadstræbende, særprægede fremtoning og havnens karske, industrielle materialeverden.

Enkelte af de historiske bygninger bevares og omdannes til nye formål, eller integreres i nye bygningsstrukturer. Og området fortættes med ny bebyggelse i en åben struktur, der danner logiske, overskuelige forbindelser til den bagvedliggende by og afvekslende byrum i selve området.

De nye bygninger spejler de historiske med knappe, arketypiske former og facader af teglmur i mørke, varme farvenuancer. Strukturen varierer i højde og skala, og giver en nuanceret formidling af skalaspringet fra den tætte by til den åbne horisont over havet. 

De asymmetriske tagformer giver bygningskomplekset en karakterfuld, samlende profil mod himmelrummet og tilgodeser dagslysforholdene i den tætte bebyggelse.

Kompositionen imødekommer desuden ønsket om at gøre stedet tilgængeligt og inviterende fra den omgivende by og sikre visuel forbindelse mellem by og havn, fremfor at danne en barriere mellem disse.

Visionen er at ’Telakkaranta’ – som ét af de få steder i Helsinki med denne mulighed – kan udnytte sin beliggenhed ved havnefronten til at blive byens nye samlingssted for kulturel, kommerciel og rekreativ aktivitet.

Et underjordisk parkeringsanlæg i hele grundens udstrækning, sikrer rigelig kapacitet. Således muliggør terrænet langs kajkanten udeophold og fodgængertrafik, og området kobles på et promenadeforløb langs byens havn i større skala.


Projektfakta:

Adresse:
Telakkakatu, Helsinki, Finland

Areal:
45.300 m2

Bygherre:
City of Helsinki / Skanska Finland

Årstal:
1. præmie i indbudt konkurrence 2011
Kommune- og lokalplanproces pågår frem til 2015 

Tilbage