TELAKKARANTA

TELAKKARANTA

 

/ EN

A centrally located former shipyard area by the harbour of Helsinki is about to be converted into a contemporary, diverse and vibrant urban area with housing, businesses, cultural institutions and maritime activities. 

The project respects and carries on the cultural historic and architectural values of the area, characterized by the shipyard building’s simple shapes and heavy, rustic tile brickwork, the distinctive uprising appearance of the cranes and the direct, industrial material world of the harbor. 

A few of the historic buildings are preserved and changed into new types of facilities or are integrated into new building structures. The area is densified with new development in an open structure, forming logical, transparent links to the city behind it, and varied urban spaces in the area itself. 

The new buildings mirror the historic ones with concise archetypical shapes and facades of brick held in dark, warm nuances of color. The structure varies in height and scale, conveying the scale projection in a nuanced manner – all the way from the dense city, to the ocean’s open horizon. 

The asymmetrical roof shapes give the complex a characterful, unified profile towards the sky, and favours the daylight conditions in the dense complex. 

The composition furthermore meets the desire of making the area accessible and inviting from the center of the city, and ensures a visual connection between city and harbor instead of creating a barrier between them. 

The vision is that ’Telakkaranta’, as one of the few places in the city, will be able to use its location at the waterfront to become the city’s new gathering point for cultural, commercial and recreational activity. 


An underground car park reaching through the entire site ensures ample capacity. Thus the terrain along the quayside becomes usable for staying outside and for pedestrian traffic. Furthermore, the area is linked to a promenade along with the harbour in a larger scale. 

/ DA

Et centralt beliggende, tidligere værftsområde ved havnen i Helsinki skal omdannes til et tidssvarende, mangfoldigt og levende byområde, med boliger, erhverv, kulturinstitutioner og maritime aktiviteter.

Projektet respekterer og bygger videre på stedets særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, præget af værftsbygningernes simple former og tunge, rustikke teglmurværk, kranernes opadstræbende, særprægede fremtoning, og havnens karske, industrielle materialeverden.

Enkelte af de historiske bygninger bevares og omdannes til nye formål, eller integreres i nye bygningsstrukturer, og området fortættes med ny bebyggelse i en åben struktur, der danner logiske, overskuelige forbindelser til den bagvedliggende by og afvekslende pladsrum i selve området.

De nye bygninger spejler de historiske, med knappe, arketypiske former og facader af teglmur i mørke, varme farvenuancer. Strukturen varierer i højde og skala, og giver en nuanceret formidling af skalaspringet fra den tætte by til den åbne horisont over havet. De asymmetriske tagformer giver bygningskomplekset en karakterfuld, samlende profil mod himmelrummet, og tilgodeser dagslysforholdene i den tætte bebyggelse.

Kompositionen imødekommer desuden ønsket om at gøre stedet tilgængeligt og inviterende fra den omgivende by, og sikre visuel forbindelse mellem by og havn, fremfor at danne en barriere mellem disse.

Visionen er at ’Telakkaranta’ – som ét af de få steder i Helsinki med denne mulighed – kan udnytte sin beliggenhed ved havnefronten til at blive byens nye samlingssted for kulturel, kommerciel og rekreativ aktivitet.

Et underjordisk parkeringsanlæg i hele grundens udstrækning sikrer rigelig kapacitet, således at terrænet langs kajkanten kan prioriteres ophold og fodgængertrafik, og at området kobles på et promenadeforløb langs byens havn i større skala.

 
 

PROJECT DATA

Address
Telakkakatu, Helsinki, Finland

Area
45.300 m2

Developer
City of Helsinki / Skanska Finland

Years
1st prize won in invited competition 2011.
Municipality and local process plan is in process until 2015.

PROJEKT FAKTA

Adresse
Telakkakatu, Helsinki, Finland

Areal
45.300 m2

Bygherre
City of Helsinki / Skanska Finland

Årstal
1. præmie i indbudt konkurrence 2011
Kommune- og lokalplanproces pågår frem til 2015 

 
<