Teaterstolen

The Theatre Chair

 

EN /

The chair for the Playhouse’s large scene is designed to accommodate the Royal Theatre’s wish of creating both an intimacy in the layout of the auditorium, and the possibility of involving the entire hall as a stage space. 

The acting needs to be able to free itself from the scene and move to the edge of the proscenium, all the way out to the sides of the balconies, and exceptionally - use the entire room.

This movement changes the sight lines and places great demands on the freedom to move in the chair, so the audience can easily turn towards the center of the events. The result is a chair that may be modest in size but has a spacious embrace.

The chairs are placed like pearls on a string, reaching past the fold-up chair, out towards the audience who are welcomed. The round seat and the sweeping shell, in one piece constituting the back and armrest, enables an infinite number of sitting postures with great support of your upper and lower back, even when turning 45 degrees in the chair. 

The height of the back rest is adapted, so you can rest your arm on top of the back rest, even in this inclining position and obtain a more sprawled, yet still upright sitting posture. The chair has an inviting shape, which is comfortable sitting next to – even if the neighboring chair isn’t occupied. 

The chair furthermore functions as an acoustic part of the hall, and is designed so an empty chair has the same sound absorbing effect as an occupied one.

This means that the tone – a crucial element of experiencing the play and closely harmonized with ‘the spoken word’ – is always the same, no matter if the hall is empty or full. 

The frame exists in 12 variants, while the padded parts are the same in all of the 658 chairs. The frame variations meet the need for differentiated sloping of the chair’s back, depending on where in the hall the chair is placed. Additionally, some chairs are demountable, some are extra tall whilst others have a foundation plate and are standing loosely on the floor. 

Contrary to traditional theatre chairs, which are often upholstered with long piled silk velour, the chair designed for the playhouse is upholstered with woollen velour with short, dense pile, more precisely drawing the shape of the chair, while maintaining the classic theatre references. 

The red colour is part of the playhouse’s general colour scheme and appears on doors, walls and curtains in the building. The red is mixed with a bit of black, which is ideal for theatre use, since the colour turns completely black and the chair ‘disappears’ when the light is dimmed and the magic begins. 

DA /

Stolen til Skuespilhusets Store Scene er designet med afsæt i Det Kongelige Teaters ønske om stor nærhed og intimitet i auditoriets udformning, samt at hele salen skal kunne inddrages som scenerum.

Skuespillet skal kunne frigøre sig fra scenen og bevæge sig ud på kanten af forscenen, helt ud til balkonsiderne, og ekstraordinært kunne bruge hele rummet. Denne bevægelse ændrer sigtlinjerne og stiller store krav til bevægelsesfriheden i stolen, så publikum ubesværet kan vende sig mod begivenhedernes centrum.

Resultatet er en stol, der nok er beskeden af størrelse, men yderst rummelig i sit favntag. Stolene er placeret som perler på en snor og rækker armene forbi det opklappede sæde og ud mod publikum, som bydes velkommen. Det runde sæde og den svungne skal, der i ét stykke udgør ryg og armlæn, muliggør et utal af siddestillinger, med god støtte i ryg og lænd, selv om man drejer sig 45 grader i stolen.

Ryglænets højde er afpasset, så man i denne skrå siddestilling kan hvile armen på toppen af ryglænet og opnå en mere henslængt, men stadig opret siddestilling. Stolen har en venlig form, som er rar at sidde ved siden af, også selvom nabostolen ikke skulle være optaget.

Stolen fungerer desuden som akustisk element i salen og er udformet således, at en tom stol har samme lydabsorberende effekt som en optaget stol. Dette bevirker at klangen, der er helt afgørende for oplevelsen af skuespillet og nøje afstemt efter ’det talte ord’, altid er den samme, uanset om salen er tom eller fuld.

Stellet forekommer i 12 varianter, mens de polstrede dele er ens for alle 658 stole. Variationerne i stellet imødekommer behovet for differentieret hældning af stolens ryg, alt efter hvor i salen, stolen er placeret. Herudover er nogle stole demonterbare, nogle er ekstra høje, mens andre har en fodplade og står løst på gulvet.

I modsætning til traditionelle teaterstole, som ofte er betrukket med en langluvet silkevelour, er stolen til Skuespilhuset betrukket med en ren uldvelour med kort og tæt luv, som tegner stolens form mere præcist, mens de klassiske teaterreferencer bevares. 

Den røde farve er en del af Skuespilhusets generelle farvesætning og går igen på døre, vægge og gardiner i bygningen. Den røde er iblandet en smule sort, hvilket gør den ideel til teaterbrug, idet farven bliver helt sort og stolen ’forsvinder’, når lyset dæmpes og magien begynder.

 

 
 

Client
The Royal Danish Theatre / The Danish Ministry of Culture

Design
Lundgaard & Tranberg Architects

Acoustic consultancy
Gade & Mortensen A/S

Producer
Getama Danmark A/S

Years
2005-07

Awards and honours
2009 Red Dot Award (the theatre chair)
2009iF International Forum Design Award (the theatre chair)

Bygherre
Det Kongelige Teater / Kulturministeriet

Design
Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Akustikrådgivning
Gade & Mortensen A/S

Producent
Getama Danmark A/S

Årstal
2005-07

Præmieringer og anerkendelser
2009 Red Dot Award (teaterstolen)
2009 iF International Forum Design Award (teaterstolen)

 
 
<
 
^