SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK

SVENDBORG CHP PLANT

 

/ EN

Svendborg CHP plant is located on top of a ridge. With its large proportions it is visible from most parts of the city and the surrounding, open landscape. 

The plant consists of a waste incineration facility, a natural gas-fired engine plant and an administration and personnel section, set out as three separate building volumes.

These are joined around a courtyard from where all functions of the plant are operated. 

In order to visually unify the complex and tone down its very large scale, the concrete facades and sinus sheets are in dark colours and the large glass sections are equally sized. 

 

/ DA

Svendborg Kraftvarmeværk ligger øverst på et højdedrag og er med sine store proportioner synligt fra både store dele af byen og det omgivende, åbne landskab.

Værket består af et affaldsforbrændingsanlæg, et naturgasfyret motoranlæg og et administrations- og mandskabsafsnit, der er disponeret som tre selvstændige bygningsvolumener. Disse er sammenstillet i en komposition omkring en gennemgående værkstedsgade, der betjener alle værkets funktioner.

Disse er sammenstillet i en komposition omkring en gennemgående værkstedsgade, der betjener alle værkets funktioner.

Facaderne af beton og sinusplader er i mørke farver og med store glaspartier i ensartede formater for visuelt at samle bygningsanlægget og nedtone stedets meget store skala i landskabet. 

 

Address
Bodøvej 5, Svendborg, Denmark

Area
11.000 m²

Client
Municipality of Svendborg

Engineer
Rambøll / COWI Joint Venture

Landscape Architect
Torben Schønherr

Years
1997-1999
1st prize in design contest 1996

Adresse
Bodøvej 5, Svendborg, Danmark

Areal
11.000

Bygherre
Svendborg Kommune

Ingeniør
Rambøll / COWI Joint Venture

Landskabsarkitekt
Torben Schønherr

Årstal
1997-1999
1. præmie i projektkonkurrence 1996 

 
 
<
 
^