Svendborg Kraftvarmeværk


Svendborg Kraftvarmeværk ligger øverst på et højdedrag og er med sine store proportioner synligt fra både store dele af byen og det omgivende, åbne landskab.

Værket består af et affaldsforbrændingsanlæg, et naturgasfyret motoranlæg og et administrations- og mandskabsafsnit, der er disponeret som tre selvstændige bygningsvolumener. Disse er sammenstillet i en komposition omkring en gennemgående værkstedsgade, der betjener alle værkets funktioner.

Disse er sammenstillet i en komposition omkring en gennemgående værkstedsgade, der betjener alle værkets funktioner.

Facaderne af beton og sinusplader er i mørke farver og med store glaspartier i ensartede formater for visuelt at samle bygningsanlægget og nedtone stedets meget store skala i landskabet. 

Click here for text in English


Projektfakta:

Adresse:
Bodøvej 5, Svendborg

Areal:
11.000 m2

Bygherre:
Svendborg Kommune

Ingeniør:
Rambøll / COWI Joint Venture

Landskabsarkitekt:
Torben Schønherr

Årstal:
1. præmie i projektkonkurrence 1996
Opført 1997-1999

Tilbage