Statens Naturhistoriske Museum


Det nye Statens Naturhistoriske Museum etableres ved udbygning af ’Sølvtorvskomplekset’, den tidligere Polytekniske Læreanstalts historiske bygninger ved Botanisk Have i København.

Størstedelen af udbygningen består af udstillingsrum og magasiner til museets omfattende samlinger, disponeret som et underjordisk anlæg i flere niveau’er, der omslutter de eksisterende bygninger og udfylder mellemrummene herimellem.

Sølvtorvskomplekset indrettes til museets forskning, undervisning og administration, og integreres fysisk i det nye museum. Det fine historiske bygningsensemble sammenbindes af lette, transparente mellembygninger til ét sammenhængende rumunivers med en overskuelig indre forbindelse til det nye underjordiske afsnit og adgang for publikum både fra byen og fra haven. 

I anlæggets nuværende, indre gårdrum opføres en ny hvalsal; en organisk formet glasbygning hvor museets unikke samling af, og viden om, klodens største pattedyr formidles. Hvalsalen rager op over de lavere bygninger og er synlig på afstand, som det nye museums blikfang og vartegn.

Projektets hovedmotiv er, at den fredede Botanisk Have fortsat vil være toneangivende og indgå som et centralt element i formidlingen af naturvidenskaben. Netop fraværet af egentlige, nye bygninger på stedet er en central pointe, som bevirker at parken træder tydeligere frem og balancerer de tunge, historiske bygninger med autenticitet og værdighed.

Kun enkelte nye ovenlyslanterner og lysgårde vidner om at noget forunderligt og spændende er på spil i det underjordiske. Her åbner sig, i kontrast til det tilbageholdende ydre, et univers hvor arkitekturen spænder hele feltet af virkemidler ud og byder på en rigdom af rumlige og sanselige oplevelser, der sætter naturvidenskaben i scene i bogstavelig forstand.

Med Hvalsalen som det absolutte rumlige fokus er Sølvtorvskomplekset fortsat det bygningsmæssige ankerpunkt, der giver let overskuelig adgang til alle museets afsnit.


Projektfakta:

Adresse:
Sølvgade 83, København

Areal:
31.300 m2

Bygherre:
Bygningsstyrelsen / Københavns Universitet

Arkitekt:
Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Claus Pryds Arkitekter

Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ingeniører

Landskab:
Professor, landskabsarkitekt Steen Høyer

Årstal/status:
1. præmie i international projektkonkurrence 2012
Under projektering

Tilbage