STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

 THE NATURAL HISTORY MUSEUM OF DENMARK

 

/ EN

The new Natural History Museum of Denmark will be established by expanding ‘The Sølvtorv complex’, the former Polytechnic College’s historical buildings by the Botanical Garden in Copenhagen.

The majority of the expansion consists of exhibition space and storerooms for the museum’s extensive collections, organized as a multi-level underground facility, surrounding the existing buildings and filling out the space in between.

‘The Sølvtorv complex’ will be designed for the museum’s research, teaching and administration, and will become an integrated part of the new museum. The historic building-ensemble will be linked by constructing light, transparent buildings in between to form one connecting space, intuitively connected with the new underground section and accessible to guests arriving from both the city and the garden.

A new whale-hall will be built in the garden’s current inner courtyard area: An organically shaped glass-building, from where the museum’s unique collection and knowledge of the world’s largest mammals, will be communicated.

The whale-hall towers over the smaller buildings, and is visible from a distance as the new museum’s visual attraction and landmark.

The main focus of the project is that the Preserved Botanical Garden will continue to have a leading role role and figure as a central element in the museum’s mediation of natural science. The absence of actual new buildings at the scene is a central point, accentuating the park and balancing out the heavy historical buildings with authenticity and dignity.

Only a few new skylights and atriums signal that something wonderful and exiting is happening underground. Down here, contrasting the modest exterior above ground, a universe unfolds where all architectural effects are put to use, offering an abundance of spatial and sensuous experiences, literally staging natural history.

With the whale-hall as the central spatial focus ‘Sølvtorvskomplekset’ remains the architectural anchorage point, allowing easy access to every section of the museum

/ DA

Det nye Statens Naturhistoriske Museum etableres ved udbygning af ’Sølvtorvskomplekset’, den tidligere Polytekniske Læreanstalts historiske bygninger ved Botanisk Have i København.

Størstedelen af udbygningen består af udstillingsrum og magasiner til museets omfattende samlinger, disponeret som et underjordisk anlæg i flere niveau’er, der omslutter de eksisterende bygninger og udfylder mellemrummene herimellem.

Sølvtorvskomplekset indrettes til museets forskning, undervisning og administration, og integreres fysisk i det nye museum. Det fine historiske bygningsensemble sammenbindes af lette, transparente mellembygninger til ét sammenhængende rumunivers med en overskuelig indre forbindelse til det nye underjordiske afsnit og adgang for publikum både fra byen og fra haven. 

I anlæggets nuværende, indre gårdrum opføres en ny hvalsal; en organisk formet glasbygning hvor museets unikke samling af, og viden om, klodens største pattedyr formidles. Hvalsalen rager op over de lavere bygninger og er synlig på afstand, som det nye museums blikfang og vartegn.

Projektets hovedmotiv er, at den fredede Botanisk Have fortsat vil være toneangivende og indgå som et centralt element i formidlingen af naturvidenskaben. Netop fraværet af egentlige, nye bygninger på stedet er en central pointe, som bevirker at parken træder tydeligere frem og balancerer de tunge, historiske bygninger med autenticitet og værdighed.

Kun enkelte nye ovenlyslanterner og lysgårde vidner om at noget forunderligt og spændende er på spil i det underjordiske. Her åbner sig, i kontrast til det tilbageholdende ydre, et univers hvor arkitekturen spænder hele feltet af virkemidler ud og byder på en rigdom af rumlige og sanselige oplevelser, der sætter naturvidenskaben i scene i bogstavelig forstand.

 
 

Address
Sølvgade 83, Copenhagen, Denmark

Area
31.300

Developer
The Danish Building and Property Agency / University of Copenhagen

Architect
Lundgaard & Tranberg Arkitekter and Claus Pryds Arkitekter

Engineer
EKJ Rådgivende Ingeniører

Landscape
Professor, landscape architect Steen Høyer

Years
Under construction
1st prize won in international competition 2012

Adresse
Sølvgade 83, København

Areal
31.300 m²

Bygherre
Bygningsstyrelsen / Københavns Universitet

Arkitekt
Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Claus Pryds Arkitekter

Ingeniør
EKJ Rådgivende Ingeniører

Landskab
Professor, landskabsarkitekt Steen Høyer

Årstal
Under projektering
1. præmie i international projektkonkurrence 2012

 
 
<
 
^