Sorø Kunstmuseum


Projektet omfatter renovering af Sorø Kunstmuseums fredede ejendom ved byens hovedgade, og en udbygning med nye rum til skiftende udstillinger og til museets samling af moderne kunst. Udbygningen huser desuden rum til skoletjeneste, foredragssal, café og butik, med henblik på at åbne museet og gøre det til et kulturelt centrum i lokalmiljøet.

Det nye anlæg spejler museets historiske bygninger, og tilfører en større længebygning samt en mellembygning i en komposition, der omslutter museumsgården og skaber et harmonisk afstemt hele mellem nyt og gammelt.

Underetagen rummer magasiner og en ny udstillingssal, der skyder frem under terræn og trækker dagslys fra ovenlyslanterner i museumsgården.

Nybygningens enkle former er beklædt med særligt udviklede teglskaller, som taler til det traditionelle murværk, og samtidigt tilfører materialet et nyt format og et oplevelsesrigt farvespil i spektret fra rød og okker til skifergrå.

Interiøret fremstår med overflader og detaljer i en rustik, industriel fremtoning, der er valgt med henblik på at fremme oplevelsen af museet som et levende være- og værksted, og samtidig har muliggjort realisering af det komplekse bygningsanlæg indenfor en stram budgetramme.


Projektfakta:

Adresse:
Storgade 9, 4180 Sorø

Areal:
Renovering 810 m² / nybygning 1.420 m²

Bygherre:
Sorø Kunstmuseum

Ingeniør:
Alectia A/S

Årstal:
1. præmie i indbudt konkurrence 2009
Opført 2010-12

Præmiering:
Sorø Bevaringsforening 2011
RIBA European Award 2013

Tilbage