Sorø Kunstmuseum

sorø art museum

 

/ EN

The project involves the renovation of Sorø Art Museum’s listed property by the city’s main street, along with an extension with new rooms for changeable exhibitions and for the museum’s collection of modern art.

Furthermore the extension houses rooms for the school service, a lecture hall, café and shop with the purpose of opening up the museum and making it a cultural centre in the local environment.

The new facility mirrors the historic buildings and adds a larger wing and a middle building, in a composition which surrounds the museum’s courtyard and creates a harmonic balance between old and new.

The ground floor houses storerooms and a new exhibition hall projecting below the ground, and draws daylight from the skylights in the museum courtyard.

The simple shapes of the new building are covered with specially developed tile shells in dialogue with the traditional masonry, yet still adding the material a new stature and an eventful play of colours ranging from red and ochre to slate grey.

The interior presents with surfaces and details in a rustic, industrial appearance, chosen with the purpose of promoting the experience of the museum as a vibrant workshop and place to be.

At the same time this choice of interior has made it possible to realise the building of the complex facility within a tight budget. 

/ DA

Udbygningen af Sorø Kunstmuseum er et eksempel på Lundgaard & Tranberg Arkitekters faglige idealer om maksimal hensyntagen til eksisterende fysiske og kulturhistoriske værdier, når opgaven er at bygge til for at gøre det historiske nutidigt.

Projektet omfatter renovering af Sorø Kunstmuseums fredede ejendom ved byens hovedgade, og en udbygning med nye rum til skiftende udstillinger og til museets samling af moderne kunst. Udbygningen huser desuden rum til skoletjeneste, foredragssal, café og butik, med henblik på at åbne museet og gøre det til et kulturelt centrum i lokalmiljøet.

Det nye anlæg spejler museets historiske bygninger, og tilfører en større længebygning og en mellembygning i en komposition, der omslutter museumsgården og skaber et harmonisk afstemt hele mellem nyt og gammelt.

Underetagen rummer magasiner og en ny udstillingssal, der skyder frem under terræn og trækker dagslys fra ovenlyslanterner i museumsgården.

Nybygningens enkle former er beklædt med særligt udviklede teglskaller, som taler til det traditionelle murværk, og samtidigt tilfører materialet et nyt format, og et oplevelsesrigt farvespil i spektret fra rød og okker til skifergrå.

Interiøret fremstår med overflader og detaljer i en rustik, industriel fremtoning, der er valgt med henblik på at fremme oplevelsen af museet som et levende være- og værksted, og samtidig har muliggjort realisering af det komplekse bygningsanlæg indenfor en stram budgetramme.

 
 

Address
Storgade 9, 4180 Sorø, Denmark

Area
Renovation 810 m² / new building 1.420 m²

Client
Sorø Art Museum

Engineer
Alectia A/S

Years
2010-2012
2009 1st prize won in invited competition

Awards and honours
2013 RIBA European Award
2011 Sorø Conservation Society

Adresse
Storgade 9, 4180 Sorø, Danmark

Areal
Renovering 810 m² / nybygning 1.420 m²

Bygherre
Sorø Kunstmuseum

Ingeniør
Alectia A/S

Årstal
2010-2012
2009 1. præmie i indbudt konkurrence 

Præmieringer og anerkendelser
2013 RIBA European Award
2011 Sorø Bevaringsforening

 

 
 
<
 
^