Sophus Berendsen Vaskeri 


Anlægget er det første i en ny generation af industrivaskerier, der bygger på en optimal balance mellem en effektiv produktionsproces og et åbent arbejdsklima, baseret på selvstyrende medarbejderteams.

Bygningens udformning er en logisk spejling af produktionen, med indlevering langs østfacaden, proceslinierne i det centrale område, og udleveringsramper placeret i vestfacaden, markeret med supergrafik på store skydeporte.

En indskudt etage rummer faciliteter til personale, administration og ledelse, der således er i nær visuel og fysisk kontakt med produktionen.

Udearealerne er, som selve bygningen, disponeret under stor hensyntagen til miljøforholdene.

Overskudsjord er genindbygget på stedet som jordskulpturer, og spildevand renses for genanvendelse i landskabsanlægget. Bygningsfacaderne er udført af indfarvet beton og galvaniserede stålplader.

Click here for text in English


Projektfakta:

Adresse:
True Møllevej 3, Tilst, Mundelstrup

Bygherre:
Berendsen Textil Service A/S

Ingeniør:
Crone & Koch Rådgivende Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt:
Torben Schønherr

Årstal:
Opført 1998 - 1999

Præmiering:
Århus Kommune 1999

Tilbage