Skuespilhuset

The Royal Danish Theatre’s playhouse

 

/ EN

The Royal Danish Theatre’s playhouse is located at the edge of the city, towards the harbour between Nyhavn and Frederiksstaden - two of Copenhagen’s finest, historic urban areas. 

The architectural main concept submits to the scale, proportions and materiality of the area’s buildings and urban space, making the playhouse a natural and rewarding part of the whole. 

The oak board promenade seizes the surrounding city, lifting itself above quayside and accesses the large foyer of the theatre which functions as a public space, opening the playhouse towards the harbour. 

The stage building contains the three stages of the theatre and the auditoriums. With its rustic brickwork and copper coated fly tower, it is clearly related to the materiality in the surrounding, historic city area. 

The lighting in the foyer is softened, designed both to neutralize reflections in the glass façade and create a sensuous excitement, preparing the audience for meeting the actors in the halls. 

The atmosphere is strengthened in the large auditorium where the walls are conducted with the same dark, rough bricks as the façade - here in a unique bond with alternating protrusions, precisely regulating the acoustics of the hall to the desired tone, and creating an intimate, dramatic atmosphere in the room, as in a rock cave.

The top storey brings all the staff facilities together, such as the administration, costumes, artist wardrobes, library, cafeteria and more.

All of which are enriched with a magnificent view of the harbour and city through the glass façade, varying in greenish colours. 

The tiles and brick bond used are - just as the red theatre chair - developed and designed by Lundgaard & Tranberg especially for the playhouse. 

An innovative energy concept, based on thermo-active structures, heat pump technology and seawater cooling, plus the reutilisation of the audience’s heat and the powerful stage lighting of the halls, reduce the cooling requirements of the building with more than 75 %, and the total energy consumption with approximately 40 %. 

The competition submittal outlined a proposal for recreational areas, urban spaces and a restructuring of traffic flow in the area. These ideas were realized in a later project stage, for more please consult project page The Kvæsthus Pier.

/ DA

Det Kongelige Teaters Skuespilhus er resultat af en international projektkonkurrence med over 300 forslag til Danmarks første teater, der er skabt udelukkende til ’det talte ord’ – skuespillet – med dettes særlige krav til akustik og intimitet i mødet mellem aktører og publikum.

Skuespilhuset ligger på byens kant mod havnen, mellem Nyhavn og Frederiksstaden, der er to af Københavns fineste, historiske byområder. Bygningen underordner sig skala, proportioner og materialitet i områdets bygninger og byrum, således at teaterbygningen indgår naturligt og berigende i sammenhængen.

Promenaden af egeplanker griber fat i den omgivende by, løfter sig ud over kajkanten, og giver adgang til teatrets store foyer, der opleves og fungerer som et offentligt rum, og åbner Skuespilhuset mod havnen.

Scenebygningen rummer teatrets tre scener og publikumssale, og har med det rustikke teglmurværk og kobberbeklædte scenetårn tydeligt slægtskab med stofligheden i det omgivende, historiske byområde.

Belysningen i foyerrummet er afdæmpet, designet med henblik på at modvirke refleksioner i glasfacaden, samt at skabe en sanselig spænding og stemme publikum til mødet med skuespillet i salene.

Stemningen forstærkes i det store auditorium, hvis vægge også er udført i facadens mørke, grove teglsten, her i et særligt forbandt med vekslende fremspring, der regulerer salens akustik præcist til den ønskede klang, og skaber en intim og dramatisk stemning i rummet, som i en klippegrotte.

Tagetagen samler husets personalefaciliteter – administration, kostumer, artistgarderober, bibliotek, kantine med mere – overalt med storslået udsyn over havn og by via glasfacaden, der varierer i grønlige farvenuancer.

Den anvendte teglsten og murforbandtet er, ligesom den røde teaterstol, designet og udviklet specielt til Skuespilhuset af tegnestuen.

Et nytænkende energikoncept, baseret på termoaktive konstruktioner, varmepumpeteknologi og havvandskøling, samt genanvendelse af varmeenergien fra publikum og salenes kraftige scenebelysning, reducerer bygningens kølebehov med over 75 % og det samlede energiforbrug med cirka 40 %.

Konkurrenceprojektets forslag til friarealer, byrum og trafikløsninger i området omkring teaterbygningen er realiseret i en senere projektetape, se ’Kvæsthusmolen’.

 
 

Address
Sankt Annæ Plads 36, Copenhagen C, Denmark

Area
21.000 m², 18.600 m² above ground

Number of seats
Large Stage: 650 seats, the Portal Stage: 250 seats, Small Stage: 100 seats

Client
The Royal Danish Theatre / The Danish Ministry of Culture

Client consultant
Moe & Brødsgaard A/S, Erik Møllers Tegnestue

Engineer
COWI A/S

Acoustic
Gade & Mortensen A/S

Artistic advisor
Finn Reinbothe, John Kørner, Peter Holst Henckel

Years
2004-07, inaugurated February 2008
1. prize in open, international project competition

Awards and honours
2011 Arkitekturforeningens pris ’Store Arne’
2009 iF International Forum Design Award (The theatre chair)
2009 Red Dot Award (The theatre chair)
2009 Danish sustainable concrete award
2008 The municipality of Copenhagen
2008 The Nordic Lighting Award
2008 RIBA European Award
2008 The Danish Lighting Award
2007 The Society for the Embellishment of the Capital Diploma

Adresse
Sankt Annæ Plads 36, København K, Danmark

Areal
I alt 21.000 m², heraf 18.600 m² over terræn

Antal sæder
Store Scene: 650 sæder, Portscenen: 250 seats, Small Stage: 100 seats

Bygherre
Det Kongelige Teater / Kulturministeriet

Bygherrerådgiver
Moe & Brødsgaard A/S, Erik Møllers Tegnestue

Ingeniør
COWI A/S

Akustik
Gade & Mortensen A/S

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbothe, John Kørner, Peter Holst Henckel

Årstal
2004-2007, indviet februar 2008
1. præmie i åben, international projektkonkurrence

Præmieringer og anerkendelser
2011 Arkitekturforeningens pris ’Store Arne’ 
2009 iF International Forum Design Award (teaterstolen)
2009 Red Dot Award (teaterstolen)
2009 Bæredygtig Beton Prisen
2008 Københavns Kommune
2008 Nordisk Lyspris
2008 RIBA European Award
2008 Den Danske Lyspris
2007 Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Diplom

 
 
<
 
^