SEB Bank & Pension


Projektet udspringer af vinderforslaget i konkurrencen om en helhedsplan for omdannelse af DSB’s tidligere godsbanegård ved Kalvebod Brygge til et nyt byområde med boliger og erhverv.

Det bærende element i helhedsplanen er et hævet landskabeligt forløb med varieret topografi og beplantning i hele arealets udstrækning, fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro, hvortil en række større bygningsvolumener lægger sig langs kanterne og optager terrænets bevægelser. Projektet for SEB omfatter to selvstændige bygninger, dels virksomhedens eget domicil til cirka 650 medarbejdere, og dels en kontorbygning til udlejningsformål med kapacitet til 350 cirka arbejdspladser.

De to bygningsvolumener indrammer et landskabsanlæg, der stiger over 7 meter fra Bernstorffsgade mod nord til grundens sydlige afgrænsning. Bygningerne er formet efter stedet og udsigtslinjerne til havn og by. En fleksibel bygningsstruktur giver rummelige, velbelyste arbejdsområder rundt om de cylindriske kerner, hvor trapper, elevatorer, toiletter og teknikskakte er placeret. Begge bygninger rummer 10 etager med en højde på 44 meter, regnet fra gadeplan.

Facaderne har etagehøje glaspartier i en vekslende kompositorisk rytme og med markerede, tilbagetrukne etagedæk, beklædt med kobber. Landskabet er udformet som en facetteret, sammenhængende belægningsflade, der samtidig skaber et naturligt stiforløb der overholder tilgængelighedskravene.

Ved mødet med de to bygninger danner terrænfladen egentlige trin i direkte forlængelse af de terrasserede gulve i bygningernes nedre etager. 

Udsparinger af forskellig størrelse i fladen udnyttes til bede med frodige, lavere vækster eller som plantehuller til grupper af høje træer. Landskabet overdækker bebyggelsens parkerings- og teknikanlæg og giver adgang for fodgængere og cyklister til en planlagt grøn bypark, der strækker sig helt frem til Dybbølsbro ved Sydhavnen.

 


Projektfakta:

Adresse:
Bernstorffsgade 44, 1577 København V

Areal:
27.110 m²

Bygherre:
SEB Ejendomme

Ingeniør:
Rambøll A/S

Landskabsarkitekt:
SLA / Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Kunstnerisk rådgivning:
Finn Reinbohte

Årstal:
1. præmie i konkurrence om helhedsplan 2005
Opført 2008-10

Præmieringer:
RIBA European Award 2011,
Arkitektforeningens pris ’Store Arne’ 2011
Københavns Kommune 2011

Tilbage