SEB Bank & Pension

SEB Headquarters

 

/ EN

The project originates from the winning proposal in the competition of creating a Master Plan for the restructuring of DSB’s former freight yard near Kalvebod wharf, into a new urban area with housing and businesses. 

The bearing element of the Master Plan is an elevated landscape with a varied topography and plants across the area, reaching from Bernstorffsgade to Dybbølsbro, where a number of larger building volumes are placed along the edges, taking in the movement of the ground. 

The SEB project includes two separate buildings, in part the company’s own domicile for approximately 650 employees, and in part an office building with rental purposes with the capacity for approximately 350 employees. 

The two building volumes frame a landscape facility, rising more than 7 meters from Bernstorffsgade in the north to the southern demarcation of the lot. The buildings are shaped to accommodate the location and views of the harbour and city. 

A flexible building structure gives spacious, well-lit working areas, placed round the cylindrical cores in which stairs, elevators, toilets and technical shafts are located.  Both buildings contain 10 storeys, reaching a height of forty-four meters from street level. 

The facades have storey high glass sections in an alternating, compositional rhythm with characteristic, retracted floor structures coated with copper. The landscape is shaped as a facetted, contiguous coated surface, creating a natural path system complying with the accessibility requirements. 

In the meeting between the two buildings, the ground surface forms actual steps in a direct continuance of the terraced floors in the lower storeys of the buildings. Various sized recesses in the surface are used for beds with luxuriant, short plants or as planting holes for groups of taller trees. 

The landscape roofs over the parking- and technical facilities of the development, and gives pedestrians and cyclists access to a projected green city park, reaching all the way to Dybbølsbro near Sydhavnen. 

/ DA

Projektet udspringer af vinderforslaget i konkurrencen om en helhedsplan for omdannelse af DSB’s tidligere godsbanegård ved Kalvebod Brygge til et nyt, blandet byområde med boliger og erhverv.

Det bærende element i helhedsplanen er et hævet landskabeligt forløb med varieret topografi og beplantning i hele arealets udstrækning, fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro, hvortil en række større bygningsvolumener knytter sig langs kanterne og optager terrænets bevægelser.

Projektet for SEB omfatter to selvstændige bygninger, henholdsvis virksomhedens eget domicil til cirka 650 medarbejdere, samt en kontorbygning til udlejningsformål med kapacitet til 350 cirka arbejdspladser.

De to bygningsvolumener indrammer et landskabsanlæg, der stiger over 7 meter fra Bernstorffsgade mod nord til grundens sydlige afgrænsning. Bygningerne er formet med henblik på at samle stedets noget diffuse arkitektoniske karakter, og for at give en fleksibel bygningsstruktur med rummelige, velbelyste arbejdsområder rundt om de cylindriske kerner, hvor trapper, elevatorer, toiletter og teknikskakte er placeret. Begge bygninger rummer 10 etager med en højde på 44 meter, regnet fra gadeplan.

Facaderne har etagehøje glaspartier i en vekslende kompositorisk rytme og med markerede, tilbagetrukne etagedæk, beklædt med kobber.

Landskabet er udformet som en facetteret, sammenhængende belægningsflade der optager stigningen hen over grunden, således at stiforløbet overholder tilgængelighedskravene. Ved mødet med de to bygninger danner terrænfladen egentlige trin i direkte forlængelse af de terrasserede gulve i bygningernes nedre etager. Udsparinger af forskellig størrelse i fladen udnyttes til bede med frodige, lavere vækster, eller som plantehuller til grupper af høje træer.

Landskabet overdækker bebyggelsens parkerings- og teknikanlæg og giver adgang for fodgængere og cyklister til en planlagt grøn bypark, der strækker sig helt frem til Dybbølsbro ved Sydhavnen.

 
 

Adresse
Bernstorffsgade 44, 1577 København V, Danmark

Areal
27.110 m²

Bygherre
SEB Ejendomme

Ingeniør
Rambøll A/S

Landskabsarkitekt
SLA / Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbohte

Årstal
2008-10
2005 1. præmie i konkurrence om helhedsplan

Præmieringer og anerkendelser
2011 RIBA European Award 2011
2011 Arkitektforeningens pris ’Store Arne’
2011 Københavns Kommune

 

Address
Bernstorffsgade 44, 1577 Copenhagen, Denmark

Area
27.110 m²

Client
SEB Real Estate

Engineer
Rambøll A/S

Landscape Architects
SLA / Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Artistic advisor
Finn Reinbohte

Years
2008-10
2005 1st prize won in competition about creating a master plan

Awards and honours
2011 RIBA European Award
2011 The Danish Architects’ Association’s award ‘Store Arne’
2011 The municipality of Copenhagen

 
 
<
 
^