Rungstedgaard

Rungstedgaard

 

/ EN

Rungstedgaard was built in 1917. Since 1965 it has been owned by The Insurance Academy who, over the years, has turned the property into a course and conference enterprise by continuously expanding and rebuilding. The facility is located on a flat area in a larger, very beautiful park with a spectacular view of Øresund. 

The project involves an additional expansion with a new conference section and new hotel wing, an extensive remodeling of the facility’s arrival and reception area in the middle of the original main building, along with several minor steps taken in order to improve accessibility and circulation in the complex. 

The side wings of the main building have been extended and surround a new entrance and reception area, enhancing the experience of the main building as the architectural focal point. 

The new conference wing is physically connected to the main facility and submits to its predominant theme with simple, strict building volumes and large, hipped tile roofs.

The halls and group rooms of the wing have a capacity for 400 people and are joined around spacious, well-lit distribution- and break areas, enabling many simultaneous arrangements. 

The hotel wing on the other hand, lies separately and is drawn forward towards a clearing in the park. It is shaped as a soft curve arching its back at the main facility and embracing nature. An underground corridor combines the hotel wing with the rest of the facility, servicing the 40 new hotel rooms. 

/ DA

Projektet omfatter udbygning med et nyt konferenceafsnit og en ny hotelfløj, en gennemgribende ombygning af anlæggets ankomst- og foyerområde midt i den oprindelige hovedbygning, samt flere mindre indgreb med henblik på at forbedre tilgængelighed og cirkulation i bygningskomplekset.

Rungstedgaard er bygget i 1917 og har siden 1965 været ejet af Forsikringsakademiet, der har udviklet ejendommen til kursus- og konferencevirksomhed ved løbende om- og udbygninger gennem årene. Anlægget ligger på en åben flade i en større, meget smuk park med storslået udsigt over Øresund.

Hovedbygningens sidefløje er forlænget og omslutter et nyt indgangsparti og receptionsområde, samtidig med at oplevelsen af hovedhuset som stedets arkitektoniske omdrejningspunkt fremhæves.

Den nye konferencefløj er fysisk forbundet med hovedanlægget, og underordner sig dettes fremherskende tema med enkle, stramme bygningsvolumener og store, valmede tegltage. Fløjens sale og grupperum har en kapacitet på op til 400 personer og samles omkring rummelige, velbelyste fordelings- og pausearealer, der muliggør mange samtidige arrangementer.

Hotelfløjen, derimod, er fritliggende og trukket frem mod en lysning i parken, og er formet som en blid krumning, der skyder ryg mod hovedanlægget og favner naturen. En underjordisk korridor forbinder hotelfløjen med det øvrige bygningsanlæg for servicering af de 40 nye hotelværelser.

 
 

Address
Rungsted Strandvej 107, Rungsted Kyst, Denmark

Client
The Danish Insurance Academy

Area
4.300 m² expansion / 12.800 m² in total

Engineer
Alectia

Landscape
Julie Kierkegaard

Years
2010-2011
1 st prize won in competition 2009

 

Adresse
Rungsted Strandvej 107, Rungsted Kyst, Danmark

Bygherre
Forsikringsakademiet

Areal
4.300 m² udbygning / 12.800 m² i alt

Ingeniør
Alectia

Landskab
Julie Kierkegaard

Årstal
2010-2011
1. præmie i konkurrence 2009

 
 
<
 
^