Refugiet i Løgumkloster


Refugiet ligger naturskønt til eng og å midt i Løgumkloster by. En glasgang forbinder Refugiet med øst-fløjen af det middelalderlige kloster og Klosterkirken, som i dag er almindelig sognekirke.

Refugiets nye mødesal er placeret som en selvstændig bygning midt i gårdrummet, formet som en enkel, kubisk bygning med en let og transparent fremtoning.

Adgang til salen sker fra anlæggets nuværende hovedindgang og reception via en forbindelsesgang under det stigende terræn i gårdens nordvestlige hjørne.

Gården bibeholdes på denne måde som et sammenhængende haverum, omkranset af refugiets karakteristiske, tunge teglbygninger med salen som det nye omdrejningspunkt.

Landskabsudformningen understøtter dette greb med elementer af belægning, beplantning og vand, der stråler ud fra den nye sal, definerer bevægelser på tværs af gårdhaven og skaber rammer for en mangfoldighed af aktiviteter og oplevelser.

Click here for text in English


Projektfakta:

Adresse:
Refugievej 1, Løgumkloster

Areal:
250 m²

Bygherre:
Løgumkloster Refugium

Ingeniør:
Oesten

Landskabsarkitekt:
Niels Junggreen Have

Årstal:
1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2008
Opført 2010-11

Tilbage