Refugiet i Løgumkloster

LØGUM CLOISTER RETREAT

 

/ EN

The retreat is scenically located next to the meadow and stream, in the centre of the town Løgumkloster. A glass hallway connects the retreat with the eastern wing of the medieval monastery and the abbey church which is today a normal parish church. 

The new meeting space, placed as an independent building in the middle of the courtyard, is a simple, cubic building with a light and transparent appearance. 

The meeting space is accessed from the existing main entry and reception via a connecting hall under sloped terrain in the northwest corner of the courtyard. 

The courtyard is maintained as a continuous garden space encircled by the characteristic masonry buildings of the existing refuge, with the new meeting space providing the new point of focus. 

Landscape elements of paving, vegetation, and water radiate out from the new meeting room, defining the movement across the courtyard space and creating a framework for a variety of activities and experiences.

 

/ DA

Refugiet ligger naturskønt til eng og å midt i Løgumkloster by. En glasgang forbinder Refugiet med øst-fløjen af det middelalderlige kloster og Klosterkirken, som i dag er almindelig sognekirke.

Refugiets nye mødesal er placeret som en selvstændig bygning midt i gårdrummet, formet som en enkel, kubisk bygning med en let og transparent fremtoning.

Adgang til salen sker fra anlæggets nuværende hovedindgang og reception via en forbindelsesgang under det stigende terræn i gårdens nordvestlige hjørne.

Gården bibeholdes på denne måde som et sammenhængende haverum, omkranset af refugiets karakteristiske, tunge teglbygninger med salen som det nye omdrejningspunkt.

Landskabsudformningen understøtter dette greb med elementer af belægning, beplantning og vand, der stråler ud fra den nye sal, definerer bevægelser på tværs af gårdhaven og skaber rammer for en mangfoldighed af aktiviteter og oplevelser.

 

 
 

Adresse
Refugievej 1, Løgumkloster, Denmark

Areal
250 m²

Bygherre
Løgumkloster Refugium

Ingeniør
Oesten

Landskabsarkitekt
Niels Junggreen Have

Årstal
1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2008
Opført 2010-11

 

Address
Refugievej 1, Løgumkloster, Denmark

Area
250 m²

Client
Løgumkloster
 Refugium

Engineer
Oesten

Landscape Architect
Niels Junggreen Have

Years
1st prize won in invited design contest, 2008
Construction period 2010-11

 
 
<
 
^