Pakhuset på Langelinie


’Pakhuset’ er et virksomhedsdomicil med cirka 650 arbejdspladser, der er opført som det sidste og seneste i rækken af større, solitære bygninger på Langeliniemolens vestside.

Bygningens arkitektur er en nutidig fortolkning af de historiske havnepakhuse, med en enkel og rustik, men dog detaljerig og stoflig fremtoning med teglmurværkets store tyngde som bærende motiv.

Vinduesåbninger i forskellige - men ens proportionerede - formater danner en tilsyneladende vilkårlig perforering af teglmassivet. Herved udviskes bygningens indre, modulære struktur i facadebilledet, fremhæver murværkets fladevirkning og tekstur, og giver huset et levende og uformelt, nutidigt arkitekturudtryk.

Et langstrakt atrium igennem samtlige 7 etager er det rumlige fokus, der skaber overblik, orientering og kontakt i domicilet og trækker dagslyset dybt ind i bygningen. Trapper, elevatorer, toiletter og andre birum, samt lodrette teknikskakte er samlet i to kerner, der underdeler den lange bygningskrop i tre afsnit af overskuelig størrelse.

Etagearealerne langs bygningens ydervægge fremstår hermed helt åbne, uden faste bygningsdele og er fleksibelt designet til at kunne variere indretning af arbejdspladser, møde- og pauserum og forskellige særfunktioner.

Facademotivet resulterer i et generøst, varieret dagslys og en stedse afvekslende ’framing’ af udsigten til by og havn, når man bevæger sig i bygningen og giver herved hvert sted i domicilet sin egen unikke rumkarakter og stemning.

Bygningens klimatisering er baseret på naturlig ventilation, termoaktive konstruktioner og grundvandets termiske energi - kendte principper der her er kombineret i et nyskabende energi- og indeklimakoncept, som en integreret del af det arkitektoniske hovedgreb. Løsningen reducerer energiforbruget til temperering af Pakhuset med 75-80 % i forhold til traditionelle anlæg.

’Pakhuset’ blev i 2012 certificeret i kategori ’sølv’ under pilotfasen for den danske tilpasning af certificeringsordningen for bæredygtighed (DGNB), og har i 2014 opnået endelig certificering.


Projektfakta:

Adresse:
Langelinie Allé, 2100 København Ø

Areal:
I alt 28.300 m², heraf 16.500 m² over terræn

Bygherre:
ATP Ejendomme

Ingeniør:
COWI A/S

Kunstnerisk rådgivning:
Finn Reinbohte

Årstal:
1. præmie i international projektkonkurrence 2008
Opført 2012-15

Tilbage