Otto Krabbes Plads

OTTO KRABBES square

 

/ EN

 

The project consists of a redesign of Otto Krabbes Square as well as a new courtyard areas for a series of apartment buildings on Dannebrogsgade.

The project draws upon the historical urban building mass, much of which was demolished during the 1980’s, emphasizing and symbolizing the original building structure.

With this in mind, a continuous wall with niches and small building volumes containing bicycles, refuse containers, and garden equipment has been placed along Westend street. The street is hereby reestablished as a precise and well defined urban room, while green courtyards are created for the apartment dwellers.

This motive is continued in the shaping of Otto Krabbes Square, with a series of masonry wall elements reflecting the original buildings and each possessing a special function – tribune, water art, bocche court, playground, etc.

A dark red/brown flamed brick is used throughout, uniting the walls, buildings, and square in a simple and robust unity while projecting a material continuity with the neighborhoods typical buildings. The square is further defined by a precise grid of columnar English oak trees. Gravel is used to give the square an informal and friendly feel while also emphasizing the precise walled forms.

The project is developed in collaboration with landscape architect Lone van Deurs for Copenhagen Municipality in cooperation with Urban Renewal Copenhagen.

/ DA

 

Projektet omfatter både en renovering af Otto Krabbes Plads og et nyt gårdhavemiljø til rækken af beboelsesejendomme i Dannebrogsgade.

Store dele af kvarterets bygningsmasse blev bortsaneret i 1980’erne, og ideen med projektet har været at fremhæve og symbolisere den oprindelige bygningsstruktur.

På den baggrund er der langs Westend placeret en sammenhængende mur med nicher og mindre bygningsvolumener, der indeholder cykler, renovation og lignende. Herved genskabes gaden som et præcist og veldefineret byrum, og der etableres samtidigt et attraktivt, beskyttet gårdrum til beboerne.

Motivet fortsættes i udformningen af Otto Krabbes Plads, med en række murede elementer, der spejler den oprindelige bebyggelse og hver især er knyttet til en særlig funktion – tribune, vandkunst, petanquebane, ophold, leg med videre.

Som gennemgående materiale er valgt en teglsten i mørke, rødbrune farvetoner, som sammenbinder mur, bygninger og pladsens mange elementer til en enkel, rubust og kvalitetsfuld helhed, og giver en naturlig stoflig sammenhæng med kvarterets typiske bygninger.

Pladsens rum defineres derudover af en beplantning af søjleeg. Grusbelægning er valgt for at give pladsen et uformelt, ’blødt’ og venligt underlag, som kontrast til de præcise, murede konstruktioner.

 
 

Address
Otto Krabbes Plads, Copenhagen V, Denmark

Client
The Municipality of Copenhagen
in collaboration with Byfornyelse København

Landscape Architect
Lundgaard & Tranberg Archtects
in collaboration with landskape architect Lone van Deurs

Years
2000-2001

Adresse
Otto Krabbes Plads, København V, Danmark

Bygherre
Københavns Kommune
i samarbejde med Byfornyelse København

Landskabsarkitekt
Lundgaard & Tranberg Arkitekter
i samarbejde med landskabsarkitekt Lone van Deurs

Årstal
2000-2001
 

 
 
<
 
^