Lundgaard & Tranberg Arkitekter præmieres for god arkitektur! / by Sara-Luise Pedersen

Lundgaard & Tranberg Arkitekter blev i slutningen af september præmieret for God Arkitektur af Vordingborg Kommune for den nye udstillingsbygning til Danmarks Borgcenter, opført på toppen af slotsruinen i Vordingborg. 

Kommunen fremhæver at præmieringen tildeles for en samlet indsats med etablering af ny udstillingsbygning, indretning og møblering af ruinterrænet, samt genetablering af borgens voldgrave, der forstærker hinanden i en integreret helhed. Kommunen udtrykker særlig begejstring for, at borgcentrets forskellige elementer indgår i samspil omkring borgens historie og form, understreget af de genskabte voldgrave. 

Lundgaard & Tranberg Arkitekter vandt i 2011 konkurrencen om at tegne den nye bygning, som stod klar til brug i 2014.