Kalvebod Fælled Skole rykker fremad / by Sara-Luise Pedersen

View fra fællen.jpg

Lundgaard & Tranberg Arkitekter arbejder på designet af fremtidens skole. Ørestad Syds nye skolebyggeri, der har fået tildelt navnet Kalvebod Fælled Skole, skrider planmæssigt fremad og det er netop blevet officielt, hvornår den kommer i udbud. 

Skolen har særligt fokus på idræt og bevægelse – et træk der tydeligt integreres i byggeriet, der i centrum af det cirkulære bygningsmassiv huser en multianvendelig hal. Skolebygningen er på denne vis samlet til én bygning og kan derfor placeres helt ude på kanten af byen, hvor den unikke placering ud til Kalvebod Fælled udnyttes ved at samtlige undervisningsrum har visuel kontakt til fælleden. Således får bydelen et åbent og imødekommende byggeri, der sammenfletter skole, idræt og fælledens særegne karakter og natur. 

Skolen bliver en af de første danske skoler lavet efter den nye skolereform og de nye behov har programmeret byggeriet. Både klasselokaler, lærerfaciliteter og rum for fritidsaktiviteter (KKFO og Klub) vil imødekomme de længere skoledage og give plads til lektiecaféer og forberedelsesmuligheder for lærerne. Maden bliver desuden prioriteret højt med et stort køkken og kantinerum designet til at kunne producere mad af høj kvalitet på selve skolen. 

Skolen er ikke blot tænkt som en reformsikret skole – men også en fremtidssikret. Der er lagt vægt på gode lysforhold, akustik, robuste overflader og multianvendelige rum, der tilsammen skaber behagelige faciliteter, der skal kunne imødekomme såvel nutidens som fremtidens udviklinger på skoleområdet. Skolen skal planmæssigt åbnes i maj 2018.