/ by Fie Lindholm

 
 
 

Første spadestik på Tuborg Syd

Med første spadestik på Tuborg Syd er næste skridt i visionen for en af Danmarks bedst beliggende grunde taget. Rejsen fra tidligere industrigrund til et stort sammenhængende naturområde er begyndt, med boliger der ligger i yderkanten, indpasset der, hvor det bedst giver mening i forhold til den frodige strandeng, der nu grundlægges.

Tuborg Syd bliver en hel ny bydel i Gentofte Kommune tæt ved havet og Københavns centrum – et sted hvor landskabet og boligerne bliver del af én sammenhængende naturoplevelse.

Boligerne bygges med det mål, at de skal stå med samme robuste, indbydende skønhed nu og om 100 år. Kystlinjen gøres tilgængelig og indbydende, lyset fra havet inviteres indenfor i boligerne og naturen trækkes helt op på husene med taghaver og beplantning. Materialernes tekstur og farveholdning er inspireret af den danske undergrund og af strandlandskaberne. Store gennemgående vægskiver er beklædt med tegl og fortsætter indenfor i lejlighederne som pudsede vægge, der har samme mineralske præg og farvetone som teglstenene. For beboerne i Tuborg Syd bliver det to sider af samme sag at opholde sig indenfor og udenfor. Og for borgere, der allerede bor i nærheden, vil den natur der kommer til at udfolde sig her, betyde et nyt fristed.

Visionen er at skabe boliger med et meget langt brugs- og livsperspektiv; boliger der er så fleksible, at man ikke vokser ud af dem, fordi ens livssituation ændrer sig. Fordi alle installationer er lagt ned i gulvene, bliver det muligt at tilpasse de store vægskiver og dermed skræddersy rumfordelingen efter behov. Det skaber boliger for livet.

Der bygges i alt 53.500 m2 fordelt på 323 boliger med et landskab på ca. 100.000 m2. Tuborg Syd udføres i et tæt samarbejde med Gentofte Kommune, Danica Pension, Agenda Property, Julie Kirkegaard Landskab, COWI, MOE og NCC..

Nyheder