NIAGARA - MALMÖ HÖGSKOLA

NIAGARA - MALMÖ UNIVERSITY

 

/ EN

The new research and teaching building for Malmö University ‘Niagara’ is centrally positioned at ‘Universitetsholmen’ – a former seaport and industrial area marked by the constant presence of the ocean and characterized by buildings with varying modes of expression and size.

At the moment the area is experiencing a radical transformation, with several large new developments where ‘Niagara’ functions as the symbolic building for the university’s entire campus. 

The facility is composed of three building volumes in respectively seven, nine and thirteen storeys, joined together as an architectural whole and characterized by curved shapes and rounded corners. The building’s gradual height reduction contributes to balancing out the scale projection between the area’s diverse building structures, granting the house a distinctive sculptural effect. 

The main shape orients the house towards key points in its surroundings, creating varying urban spaces around the building with great light and wind conditions, and gives a changing perspectival experience of the structure when moving around the area. 

Rows of windows joint together connect the composition of the building and accentuate the overall concept of shape.

 The effect is strengthened by a facade cladding with a large vertical relief effect which at once softens the visual weight of the large building volume and emphasizes the building’s gradually ascending character. 

The fascias are done in various nuances of anodized aluminium. Their reflection of light gives the façade an ever changing expression, depending on the weather, time and viewing angle. 

Between the three building volumes a spectacular atrium - the heart of the building - opens up beneath the large skylights of the roof terrace. Each floor structure has a unique shape towards the opening of the atrium, making the bright room vibrant and dynamic. The building is publicly accessible at ground level and facilitates diagonal shortcuts between the urban spaces via the atrium. 

The building is designed with a detailed principle of flexibility, allowing an optional division and use of the rooms along the façade. Stairs, escalators and plant rooms are placed in the inner cores of the building. Together with pillars, these elements carry and stabilize the house. 

The building has obtained Silver certification in the system ‘Miljöbyggnad’ for its very low energy consumption. 

/ DA

Den nye forsknings- og undervisningsbygning til Malmö Högskola, ’Niagara’ ligger centralt placeret på Universitetsholmen - et tidligere havne- og industriområde, som præges af havets konstante nærvær, samt bygninger af meget varierende formsprog og størrelse. Holmen er i øjeblikket under gennemgribende forandring med flere store nybyggerier, hvor ’Niagara’ fungerer som symbolbygning for højskolens samlede campus.

Anlægget er en komposition af tre bygningsvolumener i henholdsvis 7, 9 og 13 etager, der er sammenføjet til én arkitektonisk helhed, karakteriseret af svungne former og afrundede hjørner. Bygningens aftrapning i højden medvirker til at balancere skalaspringet mellem områdets forskelligartede bygningsstrukturer, og giver huset en markant skulpturel virkning.

Hovedformen orienterer huset mod nøglepunkter i omgivelserne, skaber varierede byrum omkring bygningen med gode lys- og vindforhold, og giver skiftende perspektiviske oplevelser af strukturen under bevægelse i området.

Gennemgående vinduesbånd sammenbinder bygningskompositionen og fremhæver den overordnede formidé. Virkningen forstærkes af en facadebeklædning med stor lodret reliefvirkning, der samtidigt dæmper den visuelle tyngde af det store bygningsvolumen og understreger husets trinvist opadstræbende karakter. 

Facadebåndene er udført i forskellige nuancer af anodiseret aluminium, hvis lysrefleksioner giver facaden et stedse skiftende udtryk afhængigt af vejr, tidspunkt og betragtningsvinkel.

Mellem de tre bygningsvolumener åbner sig et spektakulært atrium, bygningens hjerte, under tagterrassens store ovenlys. Hvert etagedæk har en unik form mod atriummets åbning, hvilket gør det lysstærke rum levende og dynamisk. I terrænniveau er bygningen offentligt tilgængelig og muliggør diagonale genveje mellem byens rum, igennem atriet.

Bygningen er disponeret med et gennemarbejdet fleksibilitetsprincip, som tillader en valgfri opdeling og anvendelse af rummene langs facaden. Trapper, elevatorer og teknikrum er placeret i bygningens indvendige kerner, som sammen med søjler bærer og stabiliserer huset.

Byggeriet har opnået Silver-certificering i systemet Miljöbyggnad, blandt andet i kraft af et meget lavt energiforbrug.

 
 

Address
Beijersgatan, Malmö, Sweden

Area
24.925 m2 (20.700 m2 above ground level)

Client
Malmö University / Akademiske Hus

Engineers
WSP Group
ÅF Consult
Cowi
Bengt Dahlgren AB
Soundcon

Years
 2013-15
1st prize won in international competition 2010

Adresse
Beijersgatan, Malmö, Sverige

Areal
I alt 24.925 m2, heraf 20.700 m2 over terræn

Bygherre
Malmö Högskola / Akademiske Hus

Ingeniører
WSP Group
ÅF Consult
Cowi
Bengt Dahlgren AB
Soundcon

Årstal
2013-15
1. præmie i international projektkonkurrence 2010

 
 
<
 
^