’Niagara’, Malmö Högskola


Den nye forsknings- og undervisningsbygning til Malmö Högskola, ’Niagara’ ligger centralt placeret på Universitetsholmen - et tidligere havne- og industriområde, som præges af havets konstante nærvær, samt bygninger af meget varierende formsprog og størrelse. Holmen er i øjeblikket under gennemgribende forandring med flere store nybyggerier, hvor ’Niagara’ fungerer som symbolbygning for højskolens samlede campus.

Anlægget er en komposition af tre bygningsvolumener i henholdsvis 7, 9 og 13 etager, der er sammenføjet til én arkitektonisk helhed, karakteriseret af svungne former og afrundede hjørner. Bygningens aftrapning i højden medvirker til at balancere skalaspringet mellem områdets forskelligartede bygningsstrukturer, og giver huset en markant skulpturel virkning.

Hovedformen orienterer huset mod nøglepunkter i omgivelserne, skaber varierede byrum omkring bygningen med gode lys- og vindforhold, og giver skiftende perspektiviske oplevelser af strukturen under bevægelse i området.

Gennemgående vinduesbånd sammenbinder bygningskompositionen og fremhæver den overordnede formidé. Virkningen forstærkes af en facadebeklædning med stor lodret reliefvirkning, der samtidigt dæmper den visuelle tyngde af det store bygningsvolumen og understreger husets trinvist opadstræbende karakter. 

Facadebåndene er udført i forskellige nuancer af anodiseret aluminium, hvis lysrefleksioner giver facaden et stedse skiftende udtryk afhængigt af vejr, tidspunkt og betragtningsvinkel.

Mellem de tre bygningsvolumener åbner sig et spektakulært atrium, bygningens hjerte, under tagterrassens store ovenlys. Hvert etagedæk har en unik form mod atriummets åbning, hvilket gør det lysstærke rum levende og dynamisk. I terrænniveau er bygningen offentligt tilgængelig og muliggør diagonale genveje mellem byens rum, igennem atriet.

Bygningen er disponeret med et gennemarbejdet fleksibilitetsprincip, som tillader en valgfri opdeling og anvendelse af rummene langs facaden. Trapper, elevatorer og teknikrum er placeret i bygningens indvendige kerner, som sammen med søjler bærer og stabiliserer huset.

Byggeriet har opnået Silver-certificering i systemet Miljöbyggnad, blandt andet i kraft af et meget lavt energiforbrug.

 


Projektfakta:

Adresse:
Beijersgatan, Malmö

Areal:
I alt 24.925 m2, heraf 20.700 m2 over terræn

Bygherre:
Malmö Högskola / Akademiske Hus

Ingeniører:
WSP Group
ÅF Consult
Cowi
Bengt Dahlgren AB
Soundcon

Årstal:
1. præmie i international projektkonkurrence 2010
Under opførelse 2013-15

Tilbage