New Nordic Louisiana 

New nordic louisiana

 

/ EN

The project was created as a part of Louisiana’s exhibition ‘New Nordic – Architecture and Identity’. Along with a number of other leading Nordic Architects, Lundgaard & Tranberg was invited to construct a minor building, specially designed for the exhibition.

The result is a piece of architecture, largely referring to material itself. The concrete sculpture is cast in a circular form and mixed with bark which is embedded in the concrete and creates a completely new structure. The floating material absorbs every minor thing it encounters and is marked by even the smallest nuances in the lining of the mould.

A new materiality emerges from the meeting between the porous bark and the solid concrete, allowing opposites to meet and pointing towards the places and materials from where architecture originates.

Culture – the civilized, the settled – is stirred in with the non-manmade material. The natural.

The shape is geometrically precise on the outside and dynamic on the inside. It opens up to new horizons, allowing for both insight and outgoing vision – underlined furtherly by the mirror-floor of the sculpture making the room bigger and pointing beyond itself.

The project is like a concentrate of how we work at the practice where the boundaries of the materials are challenged and experimented with in dialogue between location and materiality. 

/ DA

Projektet blev opført som en del af Louisianas udstilling ’New Nordic – Arkitektur og identitet’. Lundgaard & Tranberg blev, sammen med en række førende tegnestuer fra de øvrige nordiske lande, bedt om at konstruere et mindre bygningsværk specielt til udstillingen.

Besvarelsen er et egentligt stykke arkitektur, der i høj grad tager udgangspunkt i materialet. En betonskulptur støbt i en cirkulær form, iblandet bark som indlejrer sig i betonen og skaber en helt ny struktur. Det flydende materiale tager småting med på sin vej og får præg af selv de mindste nuancer i støbeformens foring.

I mødet mellem den porøse bark og den solide beton skabes en ny stoflighed, som lader modsætninger mødes og samlet peger på de steder og materialer arkitekturen udspringer af. Kulturen - det civiliserede, det bebyggede - sammenhvirvles med det ikke-menneskeskabte materiale. Det naturlige.

Formen er geometrisk præcis udenpå og dynamisk indvendig. Den åbner op for nye horisonter, der giver både indblik og udsyn – også illustreret gennem skulpturens spejlgulv, der gør rummet større og peger ud over sig selv.

Projektet står som et koncentrat af tegnestuens arbejde, hvor grænserne for materiale udfordres og eksperimenteres med, i dialog mellem sted og stoflighed.

 

Client
Louisiana Museum of Modern Art

Address
Gammel Strandvej 13, Humlebæk, Denmark

Contractor
Pihl & Søn A/S

Engineer
Pihl & Søn A/S

Concrete
Unicon A/S

Lighting consultant
Louis Poulsen

Year
2012

Bygherre
Louisiana Museum of Modern Art

Adresse
Gammel Strandvej 13, Humlebæk, Danmark 

Entreprenør
Pihl & Søn A/S

Ingeniør
Pihl & Søn A/S

Beton
Unicon A/S

Lyskonsulent
Louis Poulsen 

Årstal
2012

 

 
 
<
 
^