Museum des 20. Jahrhunderts

The Museum of the 20th Century

 

/ EN

The proposal merges the city and the museum, creating an innovative meeting that challenges the formal borders between everyday life and the traditional introversion of a museum.

The organic idiom at the ground level respectfully adapts to the various centers of gravity of the city’s cultural and historical urban fabric, creating well-defined urban spaces that greet the multi-directional flow of Berlin. The orthogonal underground structure interprets and exposes the pre-world war footprint of the site, while providing a robust and flexible framework for contemporary exhibition activities.

Rather than seeing the overall fragmented and multi-layered appearance of the area as a formal obstruction, it is incorporated as a vital nourishing element in the overall narrative of the proposal.

/ DA

Forslagets hovedgreb sammenfletter byen og museet i et nyskabende møde hvor de formelle grænser mellem hverdagsliv og det traditionelle museums indadvendthed nedbrydes.

Det organiske formsprog på terræn indpasser sig respektfuldt til kontekstens mange kulturelle tyngdepunkter. Samtidigt accepteres områdets fragmenterede fremtoning og identitet som præmis, fremfor som problem.

I vekselvirkningen mellem facadens slyngede forløb og den omkringliggende by opstår nye veldefinerede byrum, der møder byens flow fra alle retninger og inviterer indenfor i museet. Som det samlende centrum for byens flow ligger museets centrale ankomst- og cirkulationsrum. Her gennembryder lys og menneskers bevægelse samtlige museets etager og her opstår det direkte og uforbeholdne møde mellem byen, mennesket og kunsten.

Atriet er museets rumlige fokus, der giver optimalt overblik, let cirkulation og et varieret, generøst dagslys dybt ned i bygningen. Rummets form og tekstur fremhæver dets forbindelse ned i undergrunden og den historie, der gemmer sig her, som en åben grotte hugget ud af massivet.

Visionen er at bevægelsen i museet vil opleves som et sammenhængende hele mellem himmel og jord, hvor skiftende klang og lys i samspil med taktile overflader skaber en intens sanselig ramme om udstillingerne.

 
 

Adresse       
Potsdamer Straße, 10785 Berlin, Tyskland

Areal
26.600 m²

Bygherre         
Preußischer Kulturbesitz

Konsulenter
Wuttke & Ringhof Arkitekter

Årstal
2. plads i projektkonkurrence 2016   

 

Address
Potsdamer Straße , 10785 Berlin, Germany

Area
26.600

Client
Preußischer Kulturbesitz

Consultants
Wuttke & Ringhof Arkitekter

Years
2nd prize in design competition 2016

 
 
<
 
^