TEGNESTUEN MISTER STOR OPGAVE / by Fie Lindholm

Postgrunden skal mod forventning ikke færdigprojekteres af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

4 års arbejde med udvikling af projektet på Postgrunden standsede brat for tegnestuen i den forgange uge, for næsten halvdelen af opgavens vedkommende.

Det drejer sig om et multibruger kontorhus på cirka 28.000 m2, en serie boligtårne på cirka 32.000 m2 og underliggende kælderkonstruktioner i størrelsesordenen 30.000 m2, foruden tilhørende terræn og landskab på omkring 7.000 m2.

Umiddelbart efter indgåelse af totalentrepriseaftale mellem bygherren Danica og KPC, har entreprenøren meddelt, at den forestående detailprojektering og øvrige arkitektrådgivning ikke skal varetages af Lundgaard & Tranberg, men at man i stedet har indgået aftale med Arkitema om opgaven.

Den anden del af projektet, Danske Banks fremtidige domicil, er færdigprojekteret og byggeriet påbegyndt på stedet, fortsat med Lundgaard & Tranberg som arkitektrådgiver og med Aarsleff som totalentreprenør.