POSTGRUNDEN – tak for kollegial opbakning! / by Fie Lindholm

Situationsplan – Postgrunden

Situationsplan – Postgrunden

Postgrunden – tak for kollegial opbakning!
De forgangne uger har været stormfulde og bragt Lundgaard & Tranberg Arkitekter i centrum i en uvant, og uønsket, rolle som rapkæftet stemme i en debat om arkitektstandens moralske værdier, eller mangel på samme.

Vi har modtaget mange, meget velkomne, sympatitilkendegivelser fra kolleger, der tilsvarende har oplevet helt uventet at blive kørt over bagfra af en anden arkitektvirksomhed og mistet en opgave. Og fra kolleger, som bare kan se alvoren i, hvor det hele bevæger sig hen og er enige i, at udviklingen hverken tjener den arkitektoniske kvalitet – som alle arkitekter vel har som fælles ideal? – eller vilkårene for at drive virksomhed som arkitekt, for den sags skyld.

Vi takker alle for jeres opbakning!
Det er betryggende at opleve, at der trods alt er fælles blod.

Hos Lundgaard & Tranberg Arkitekter har vi altid stræbt efter at skabe den bedst mulige arbejdsplads, både fagligt og kollegialt. For os handler det om at engagere de bedste medarbejdere, som både med deres faglighed – om de er arkitekter, bygningskonstruktører, administrative eller andet af baggrund – og med deres personlighed brænder for at arbejde hos os, og bidrager positivt til vores fællesskab. 

Det er i sagens natur en katastrofe, når en stor opgave som projektet på Postgrunden forsvinder fra den ene dag til den anden. Både fordi der udløses helt uønskede afskedigelser i stort tal, som vi ikke ellers har for vane. Og fordi der opstår usikkerhed om værdien af de aftaler, vi har indgået om andre igangværende projekter. Vores drøm om at være den attraktive arbejdsplads, med maksimal transparens og tryghed i ansættelsen bliver jo en nærmest umulig ledelsesopgave, hvis vi fremover hele tiden skal kigge os over skulderen og vurdere, hvilke af vores igangværende opgaver andre kolleger muligvis kan være i færd med at gafle.

Arkitema har fremført det forbløffende synspunkt, at medmindre man er åben for at give konkurrerende tilbud på anden arkitekts opgaver, kan der rejses mistanke om karteldannelse.

Karteldannelse handler i vores forståelse om ulovlige, kollektive aftaler i forbindelse med udbudsprocesser, for eksempel, eller ’aftalt spil’ der på anden vis blokerer for åben og ligeværdig konkurrence ved tildeling af kontrakter. Dét er jo slet ikke situationen på Postgrunden. 

Måske Arkitema - og enkelte medier - ikke har opfattet, at der faktisk har været et udbud om hele projekterhvervelsen og at Lundgaard & Tranberg Arkitekter efterfølgende på helt sædvanlige vis har forhandlet og indgået kontrakt med bygherren, Danica, om den samlede projektopgave. Mere præcist: Hele projekt Postgrunden, alle udbygningsafsnit og -etaper, og al arkitektrådgivning i alle projektfaser. Måske Arkitema bare har glemt at spørge?

Danske Ark har nyligt udgivet pjecen ”GOD STIL - Arkitektbranchens kodeks for adfærd” med 9 hovedpunkter.
Punkt 8 hedder ”Pas på dine medarbejdere”. Bare til orientering.

Gode udsigter for Frihedsmuseet
Vi er ikke i bedste humør over Postgrunden, men der er heldigvis også godt nyt fra tegnestuen.

Opførelsen af det nye Frihedsmuseum ved Esplanaden nærmer sig sin afslutning og i sidste uge blev nøglerne til museet overleveret til Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

Tiden fra nu til forventet indvielse på befrielsesdagen, 4. maj næste år, skal bruges til at færdiggøre de sidste byggearbejder og retablere parken omkring museet, samt til opbygning af selve udstillingen. 

Det hele ser meget lovende ud og vi glæder os til at være der på dagen!

’Kom maj du søde milde … ’