PRIS TIL DANMARKS BORGCENTER / by Fie Lindholm

 

THE DANISH CASTLE CENTRE RECIEVES PRIZE FOR GOOD ARCHITECTURE

 

/ EN

The Munipality of Vordingborg has awarded the Danish Castle Centre with the prize for Good Architecture.

DANMARKS BORGCENTER MODTAGER PRIS FOR GOD ARKITEKTUR

 

/ DA

Lundgaard & Tranberg Arkitekter er præmieret for God Arkitektur af Vordingborg Kommune for den nye udstillingsbygning til Danmarks Borgcenter. Kommunen fremhæver, at præmieringen tildeles for en samlet indsats med etablering af ny udstillingsbygning, indretning og møblering af ruinterrænet, samt genetablering af borgens voldgrave, der forstærker hinanden i en integreret helhed. Kommunen udtrykker særlig begejstring for, at borgcentrets forskellige elementer indgår i samspil omkring borgens historie og form, understreget af de genskabte voldgrave.