The Kvæsthus Pier

Kvæsthusmolen ‘The Kvæsthus Pier’ is a comprehensive plan for upgrading the urban spaces around The Royal Danish Theatre’s Playhouse, from the tip of the pier, across the promenade all the way to Nyhavn. 

The project consists of an underground car park in 3 floors, the conversion of the Kvæsthus pier into a multifunctional urban space, and the processing of the pier’s edges towards the harbor in the entire area.

The car park relieves the streets in the area and sets new standards for underground parking with its high ceilings, transparency and daylight reaching into all three levels via a grand atrium, connecting the facility with the urban space above.

The large square on the pier is a coherent, even area in its full length. Large squares coated with dark grooved concrete, step down in the north and disappear under the water level. 

The square is equipped with smaller pavilions, containing a café, scenes, ticket sales for the harbour tours, entrance to the car park and a fly tower for outdoor plays, concerts and other kinds of performance. Furthermore the square is arranged with the possibility for installing big screens, temporary covers, and is equipped with gear for various street- and beach sports. 

The harbour itself is made accessible via stairs and jetties in multiple locations. “The kissing stairs” in the inner dock at the foot of Sankt Anne square, is a wooden construction as wide as the dock, built across a rainwater vessel, able to absorb up to 9 million liters of water in case of heavy cloudbursts in the urban area. 

The project is based on the experience gained from ‘Ofelia Beach’ – an experiment where the spot was temporarily decorated and used for various purposes in the urban space during the summer semester. The experiment was carried out during a three year period to test and develop the idea of creating an innovative urban space - and was a huge success.

Kvæsthusmolen

Opgaven realiserer idéerne fra tegnestuens forslag til projektkonkurrencen om Skuespilhuset om at skabe et sammenhængende byrum i den helt store skala i hjertet af København - fra spidsen af Kvæsthusmolen helt frem til Nyhavn.

Desuden har projektets idé været at muliggøre omdannelse af Sankt Annæ Plads – ét af byens fineste historiske gaderum – ved at nedlægge parkeringspladser og indsnævre kørebaner, for at fremme et mere mangfoldigt liv i bydelen.

I hovedtræk består projektet af et underjordisk parkeringsanlæg i 3 etager, omdannelse af Kvæsthusbroen til ét, sammenhængende pladsrum, og bearbejdning af kanterne mellem by og havn i hele området.

P-anlægget aflaster gaderne i bykvarteret og sætter nye standarder for underjordisk parkering, med højt til loftet, stor overskuelighed og dagslys i alle 3 niveauer via et storslået, gennemgående fordelingsrum, der forbinder anlægget med byrummet ovenpå.

Den store plads på molen er et sammenhængende, plant areal, i hele sin længde med belægning af mørk, rillet beton i store felter, der mod nord kiler ned som en rampe og forsvinder under vandspejlet.

Pladsen er møbleret med mindre pavilloner, der indeholder café, toiletter, billetsalg til havnerundfart, nedgang til P-kælder, og et scenetårn til brug for udendørs skuespil, koncerter og anden optræden. Desuden er pladsen forberedt for opstilling af storskærme, midlertidige overdækninger og udstyr til forskellig street- og beachsport.

Selve havnen er gjort tilgængelig via trapper og anløbsbroer flere steder. ’Kyssetrappen’ i det indre havnebassin, ved foden af Sankt Annæ Plads er en trækonstruktion i hele bassinets bredde over et forsinkelseskammer, som kan optage op til 9 millioner liter vand ved kraftige skybrud i byområdet.

Projektet bygger på erfaringerne fra ’Ofelia Beach’ - et eksperiment i form af midlertidig indretning og anvendelse af stedet til forskellige byrumsformål i sommerhalvåret, som med stor succes har været gennemført over en treårig periode for at afprøve og udvikle idéen om et nyskabende byrum på Kvæsthusmolen.

 
 

Address
Sankt Annæ Plads 36, Copenhagen C, Denmark

Area
Carpark: 17.800 m² / 500 parking spaces
Urban space: 16.000 m²

Client
Kvæsthusselskabet A/S

Engineer
COWI

Traffic advisor
Viatrafik

Landscape architect
Lundgaard & Tranberg Architects / Julie Kierkegaard

Artistic advisor
Finn Reinbothe

Years
2013-16

Awards and honours
2017 Mies van der Rohe Award 2017, shortlisted
2016 The Society for the Embellishment of the Capital Diploma

Adresse
Sankt Annæ Plads 36, København K, Danmark

Areal
P-anlæg 17.800 m² / 500 P-pladser
Byrum 16.000 m²

Bygherre
Kvæsthusselskabet A/S

Ingeniør
COWI

Trafikrådgiver
Viatrafik

Landskabsarkitekt
Lundgaard & Tranberg Arkitekter / Julie Kierkegaard

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbothe

Årstal
2013-16

Præmieringer og anderkendelser
2017 Mies van der Rohe Award 2017, shortlisted
2016 Foreningen Hovedstadens Forskønnelses Diplom 2016