Kvæsthusmolen


Kvæsthusmolen er en samlet plan for opgradering af byrummene omkring Det Kongelige Teaters Skuespilhus, fra molens spids over teatrets promenade helt frem til Nyhavn.

Projektet består af et underjordisk parkeringsanlæg i 3 etager, omdannelse af Kvæsthusbroen til et multianvendeligt byrum og bearbejdning af molekanten mod havnen i hele området.

P-anlægget aflaster gaderne i bykvarteret og sætter nye standarder for underjordisk parkering med højt til loftet, stor overskuelighed og dagslys i alle 3 niveauer via et storslået, gennemgående atrium, der forbinder anlægget med byrummet ovenpå.

Den store plads på molen er et sammenhængende, plant areal i hele sin længde med belægning af mørk, rillet beton i store felter, der mod nord trapper ned og forsvinder under vandspejlet.

Pladsen er møbleret med mindre pavilloner, der indeholder café, scener, billetsalg til havnerundfart, nedgang til P-kælder og et scenetårn til brug for udendørs skuespil, koncerter og anden optræden. Desuden er pladsen indrettet med mulighed for opstilling af storskærme, midlertidige overdækninger og med udstyr til forskellig street- og beachsport.

Selve havnen er gjort tilgængelig via trapper og anløbsbroer flere steder. ’Kyssetrappen’ i det indre havnebassin ved foden af Sankt Annæ Plads er en trækonstruktion i hele bassinets bredde over et regnvejrskammer, som kan optage op til 9 millioner liter vand ved kraftige skybrud i byområdet.

Projektet bygger på erfaringerne fra ’Ofelia Beach’ - et eksperiment i form af midlertidig indretning og anvendelse af stedet til forskellige byrumsformål i sommerhalvåret, som med stor succes har været gennemført over en treårig periode for at afprøve og udvikle idéen om et nyskabende byrum på. 


Projektfakta:

Adresse:
Sankt Annæ Plads 36, 1250 København K

Areal:
P-anlæg 17.800 m2 / 500 P-pladser
Byrum 16.000 m2

Bygherre:
Kvæsthusselskabet A/S

Ingeniør:
COWI

Trafikrådgiver:
Viatrafik

Landskabsarkitekt:
Lundgaard & Tranberg Arkitekter / Julie Kierkegaard

Kunstnerisk rådgivning:
Finn Reinbothe

Status:
Opført 2013-16

Tilbage

Præmieringer:
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Diplom 2016