Kvæsthusmolen

THE KVÆSTHUS PIER

 

/ EN

For centuries the harbor has made up the heart of Copenhagen as a city of shipping and international trade. During recent years life by the waterfront has entered a new era and public life now flourishes.

The Kvæsthus Pier completes our vision for the area surrounding the Royal Danish Theatre’s Playhouse creating a large-scale coherent urban space in the heart of Copenhagen, where the dense historic city meets the harbor front. In a long, gliding descent the pier embraces the horizon, the sky and the sea. A gesture towards history and the city with a view of the ocean and a sense of far-off shores.

The robust base meets one of the city’s most delicate historic spaces; St. Annæ Square. It springs from Nyhavn, embraces the Playhouse and ultimately stretches towards the pier’s northern tip where the dark grey concrete ramp dips its outermost edge below the water level inviting the sea to freely draw its outline.

Handmade lateral grooves are both seen and felt along the entire length of the dark concrete pier. A human mark echoing the passage of birds and the drifting clouds above. The large pier frees the mind setting the framework for both play and contemplation. It’s an urban space to dream and to meet.

The pier’s large square is furnished with a sequence of tombac-clad pavilions. Elegant echoes of the freight loaded and unloaded in the harbor for centuries and simultaneously serving as the airy contemporary framework for urban life on the pier featuring a café, restrooms, ticket sales, descent to underground parking and a stage tower for outdoor performances.

The pier’s base and borders are prepared to embrace a rich urban life with a variation of activities; big screens and temporary tackle for beach volley and other sports can be used here. In the inner basin the large Kissing Stair makes up the heart of the area.

The pier’s base is simultaneously the top slab of the underground parking facility. The car park relieves traffic in the area and has facilitated the opening of St. Annæ Square. The square’s historic buildings now set the scene for easy, fluid human interaction at all hours of the day. Simultaneously the car park sets new standards for underground parking with generous ceiling heights, easy overview and rich access to daylight. Daylight caresses all three levels through a grand continuous distribution space connecting the space below ground to the urban space above.

The Kvæsthus Pier is based on experiences from Ofelia Beach, a successful three-year trial project, where citizens of Copenhagen experimented by occupying the site in new ways. Today a generous and active urban life unfolds here.

The concept for this project were part of our winning proposal for the competition for the Royal Danish Playhouse. Subsequent to the construction of the Playhouse the concept has been realised by Kvæsthusselskabet, a joint venture between the  Danish Ministry of Culture, owners of both the theatre and Ofelia Square, and the philanthropic association Realdania.  

/ DA

København har i århundreder levet med havnen som sit hjerte, som ramme om skibsfart og international handel. I disse år ændrer byen sig, og det offentlige liv ved vandet blomstrer.

Kvæsthusmolen fuldender vores vision for området omkring Det Kgl. Teaters Skuespilhus og lægger sig som et sammenhængende byrum i stor skala i hjertet af København, hvor den tætte by møder vandet. I et langt glidende fald åbner molen sig mod horisont, himmel og hav. En gestus til historien og byen med udsigt til verdenshavet.

Molens robuste bund møder et af byens fineste gaderum; Sankt Annæ Plads og løber fra Nyhavn omkring Skuespilhuset til molens kant mod nord, hvor den mørkegrå betonrampe dypper sin yderste spids ned under vandspejlet og i en åben invitation lader havets grænse flyde frit. 

I betonen både ser og mærker man de håndrevne riller i hele fladens længde. Et menneskeligt aftryk som et ekko af fuglenes træk og skyernes drift foroven. Den store moleplads sætter tanken og legen fri. Den er et sted i byen, hvor der kan drømmes og mødes. 

Pladsen er møbleret med en serie mindre tombak-beklædte pavilloner. Elegante påmindelser om det fragtgods, der er blevet losset og lastet i havnen gennem århundreder og samtidig lette, nutidige rammer om livet på molen med funktioner som café, toiletter, billetsalg, nedgang til p-kælder og et scenetårn til udendørs skuespil og koncerter.

Molens dæk og kanter er gjort klar til et varieret og levende byliv; her kan opstilles storskærme, midlertidige overdækninger og udstyr til beachvolley og andre sportsaktiviteter. I hjertet af det indre havnebassin ligger den store Kyssetrappe.

Molens store flade er samtidig taget på et underjordisk parkeringsanlæg i tre etager. Anlægget aflaster biltrafikken i området og har gjort det muligt at åbne Sankt Annæ Plads. Pladsens historiske bygninger sætter nu scenen for en ny æra i byen og er vidner til mødet mellem mennesker på alle tider af døgnet.  Samtidig viser parkeringsanlægget, hvordan der sættes nye standarder for underjordisk parkering med dagslys, der får lov at favne alle niveauer gennem et storslået, gennemgående fordelingsrum, der binder parkeringsanlægget sammen med byrummet ovenpå. 

Kvæsthusmolens gennemarbejdede plan hviler på erfaringer fra Ofelia Beach. Igennem en treårig periode var stedet ramme om et succesfuldt eksperiment, hvor københavnerne fik mulighed for at indtage byrummet på nye måder. I dag er der et aktivt og levende byliv på Kvæsthusmolen.

De bærende ideer i projektet indgik i tegnestuens vinderforslag til konkurrencen om Det Kongelige Teaters Skuespilhus og er efter Skuespilhusets opførelse realiseret af Kulturministeriet, der ejer både teateret og Ofelia Plads, og filantropifonden Realdania, via partnerskabet ’Kvæsthusselskabet’

 
 

Address
Sankt Annæ Plads 36, Copenhagen C, Denmark

Area
Carpark: 17.800 m² / 500 parking spaces
Urban space: 16.000 m²

Client
Kvæsthusselskabet A/S

Engineer
COWI

Traffic advisor
Viatrafik

Landscape architect
Lundgaard & Tranberg Architects / Julie Kierkegaard

Artistic advisor
Finn Reinbothe

Years
2013-16

Awards and honours
2017 Mies van der Rohe Award 2017, shortlisted
2016 The Society for the Embellishment of the Capital Diploma

 

Adresse
Sankt Annæ Plads 36, København K, Danmark

Areal
P-anlæg 17.800 m² / 500 P-pladser
Byrum 16.000 m²

Bygherre
Kvæsthusselskabet A/S

Ingeniør
COWI

Trafikrådgiver
Viatrafik

Landskabsarkitekt
Lundgaard & Tranberg Arkitekter / Julie Kierkegaard

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbothe

Årstal
2013-16

Præmieringer og anerkendelser
2017 Mies van der Rohe Award 2017, shortlisted
2016 Foreningen Hovedstadens Forskønnelses Diplom 2016

 
 
<
 
^