KANNIKEGÅRDEN

KANNIKEGÅRDEN

 

/ EN

Kannikegården is a new house for Ribe parish’s parochial church council, built on the square in Ribe, just across the cathedral. The building houses functions for the parochial church council and the staff at the church.

At the same time it has to function as a hospitable setting for public events for the town’s citizens, such as talks, concerts and film screenings. The project has faced a special challenge: Ancient monuments, telling us about Danish history over the past thousand years, have been found on the building site.

Most visible is a listed brick ruin from the canon’s monastery dating back to the 1100s. The ruin is integrated into an exhibition space designed for communicating the many cultural historic layers of the location. The building consists of a single, oblong volume with a pitched roof, supported by pillars above the preserved archaeological findings. 

The wing of the building is located along the square with a scale and roof pitch following the neighboring buildings on the square. The archetypical shape of the wing is given a sculptural crookedness towards the south, in order to bring more light and air towards the neighbor buildings in the courtyard area. 

Towards the south an intimate atrium is built, demarcated by a wall framing the street areas along with Sønderportsgade and Rykind. The upper part of the building is covered with specially developed façade tiles in reddish brown shades comparable to the city’s and the region’s characteristic, brick houses - but as a more contemporary interpretation due to the larger size of the tiles.

The bottom section appears with glass facades, at the same time protecting the ruin and exposing the unique findings. 

/ DA

Kannikegården er et nyt hus for Ribe Domsogns menighedsråd, opført på Torvet i Ribe, lige overfor Domkirken.

Huset rummer funktioner for menighedsrådet og for kirkens ansatte. Samtidigt skal det fungere som en gæstfri ramme om offentlige arrangementer for byens borgere, som foredrag, koncerter og filmforevisninger.

En særlig udfordring ved opgaven har været, at der på byggegrunden er fundet fortidsminder der giver en fortælling om Danmarks historie gennem tusind år. Mest synlig er en fredet murstensruin af kannikkernes kloster fra 1100-årene, som integreres i et udstillingsrum til formidling af stedets mange kulturhistoriske lag.

Bygningen består af et enkelt, aflangt volumen med saddeltag, der står på søjler over de fredede arkæologiske fund. Bygningslængen ligger langs torvet med en skala og taghældning som følger nabobygningerne på Torvet. Den arketypiske bygningsform er tilført en skulpturel skævhed mod syd, for at skabe mere lys og luft mod nabobygningerne i gårdrummet.

Mod syd er anlagt en intim gårdhave, afgrænset af en mur som indrammer gaderummene langs Sønderportsgade og Rykind.

Bygningens overdel er beklædt med særligt udviklede teglskaller i rødbrune farvetoner, i slægtskab med byens og egnens typiske, murede huse, men i kraft af skallernes større format i en nutidig fortolkning. Underdelen fremstår med glasfacader, som beskytter ruinen og samtidigt blotlægger de enestående fund.

 

 
 

Adresse
Torvet 15, Ribe, Danmark

Areal
998

Bygherre
Ribe Domsogns menighedsråd

Ingeniør
Oesten

Årstal
2014-2016
1. præmie i projektkonkurrence 2012

Præmieringer og anerkendelser
2017  Mies van der Rohe Award, finalist

Address
Torvet 15, Ribe, Denmark

Area
998

Client
Ribe c
hurch council

Engineer
Oesten

Year
2014-2016
1st prize won in design contest 2012

Awards and honours
2017  Mies van der Rohe Award, finalist

 

 
 
<
 
^