Kannikegården


Kannikegården er et nyt hus for Ribe Domsogns menighedsråd, som opføres på Torvet i Ribe, lige overfor Domkirken.

Huset rummer funktioner for menighedsrådet og for kirkens ansatte. Samtidigt skal det fungere som en gæstfri ramme om offentlige arrangementer for byens borgere, så som foredrag, koncerter og filmforevisninger.

En særlig udfordring ved opgaven er, at der på byggegrunden er fundet fortidsminder, der giver en fortælling om Danmarks historie gennem tusind år. Mest synlig er en fredet murstensruin af kannikkernes kloster fra 1100-årene, som integreres i et udstillingsrum til formidling af stedets mange kulturhistoriske lag.

Bygningen består af et enkelt, aflangt volumen med saddeltag, der står på søjler over de fredede arkæologiske fund.  

Bygningslængen ligger langs torvet med en skala og taghældning, som følger nabobygningerne på Torvet.

Længens arketypiske form tilføres en skulpturel skævhed mod syd for at skabe mere lys og luft mod nabobygningerne i gårderummet.

Mod syd anlægges en intim gårdhave, afgrænset af en mur som indrammer gaderummene langs Sønderportsgade og Rykind.

Bygningens overdel beklædes med særligt udviklede teglskaller i rødbrune farvetoner, i slægtskab med byens og egnens typiske, murede huse, men i kraft af skallernes større format i en nutidig fortolkning. Underdelen fremstår med glasfacader, som beskytter ruinen og samtidigt blotlægger de enestående fund.


Projektfakta:

Adresse:
Torvet 15, Ribe

Areal:
998 m2

Bygherre:
Ribe Domsogns menighedsråd

Ingeniør:
Oesten

Årstal:
1. præmie i projektkonkurrence 2012
Opført 2014-16

Tilbage