Kalvebod Fælled Skole

Kalvebod Fælled school

 

/ EN

The protected soft salt meadow landscape of Kalvebod Fælled follows the seasons; the crisp, glass of white frost on meadow grass gives way to the warmth of spring and later to the blossoming of rare species of clovers, irises and umbellifers. Through its circular shape, Kalvebod Fælled School is settled in the landscape between the grazing cattle and the city of Ørestad Syd. As a chronograph it tracks the passing of the year, the path of the sun and children’s journey from early childhood into adolescence.

The ambition of the project has been to fully seize the site, softly balancing both the unique landscape and the rich social community that unfolds here, without limiting fences or barriers towards either nature or the city. And to create good, basic school and leisure time conditions for both children and adults.

Here a social vision of sports and children leading active lives finds its shape. Movement and community are themes embedded in the robust and dynamic building, freeing the body and encouraging play. The school is a permeable living community. When the day ends for students, others join; parents and residents in the local community use the hall and classrooms for sports, courses and social events.

In nature circularity typically arises from concentration or dispersion around a center, hazes of dust and gasses compact into astronomical bodies or circular ripples extend from a pebble thrown into a still pond. At Kalvebod School the sports hall extends its energy to all five floors. From the heart of the school a series of spaces undulate. Firstly, atriums carried by exposed concrete struts in the entire height of the building provide clear views of the sports hall from all floors. Subsequently the rings making up the floors ensue, billowing into generous common areas towards the atrium while densifying into classrooms closer to the façade, for focused classroom work.

On ground floor level the school reaches out towards the landscape and adjacent city. The ambition is to seize the site without fences or barriers. The result is a gentle integration between the protected landscape and the outdoor playground, a fusion also echoed in the sparkling, polished concrete floors indoors, as if the landscape of Kalvebod Fælled had shed its green coat to display the bright salt meadow below, gently speckled with embedded rocks.

 The ground floor furthermore embraces the surrounding city with arrival and dining areas, auditorium, room for music instruction, changings rooms and a small facility for sports. On the floor above, the large sports hall is located followed by three floors; the pre-preparatory classes, the intermediate stage and on the top floor the lower secondary, where senior students can access the roof terrace located on top of the sports hall.

The light, insulated aluminum façade is distributed in a rhythmic play of light and shadow between closed, open and perforated areas that function as sun shading while ensuring generous views of the surroundings. Internally the façade is lined in pinewood veneer that grows to shape recesses and shelving units creating smaller pockets within the larger space, balancing acoustics and making room for quiet breaks in a school day full of movement.

/ DA

Den bløde strandeng på Kalvebod Fælled følger årstidernes gang. Frostens sprøde glas på enggræsset viger for forårssolen og senere for blomstrende Jordbær-Kløver, Pile-Alant og Liden Tusindgylden. Gennem sin cirkelform ligger Kalvebod Fælled Skole indlejret mellem kvægets græssen og byen i Ørestad Syd. Som en kronograf følger den årets gang, solens bane og børns rejse fra tidlig barndom til ungdom.

Ambitionen med skolebygningen har været at gribe stedet fuldt ud, at balancere både landskabet og det rige sociale fællesskab, der skal udfoldes her, uden afgrænsende hegn og barrierer mod hverken naturen eller byen – og skabe nogle gode, basale vilkår for børn og voksnes skole- og fritidsliv.

Her finder en social vision om idræt og et aktivt børneliv sin form. I den 3-sporede skole er temaerne bevægelse og fællesskab indlejret i det robuste og dynamiske hus, der med idrætshallen i skolens hjerte sætter kroppen og legen fri. Skolen er et levende fællesskab man træder ind og ud af. Når skoledagen slutter kommer andre til; forældre og beboere i lokalområdet bruger idrætssale og klasselokaler til sport, aftenkurser og samvær.

I naturen opstår cirklen typisk fra en koncentration eller spredning der udgår fra et centrum, tåger af støv og gas samler sig til himmellegemer eller stenen spreder sine ringe i søens vand. På Kalvebod Fælled Skole forplanter idrætssalen sin kerne af energi til alle fem etager. Fra salens hjerte breder en række rumligheder sig; først atrier der bæres af synlige betonsøjler i hele husets højde og giver udsyn til idrætssalen fra alle etager. Derefter følger etagernes ringe, der bølger ud og former fællesområder til samvær mod atriet og fortætter sig til klasselokaler for fokuseret undervisning mod facaden.

I stueplan favner skolen både landskabet og den omkringliggende by. Ambitionen er at gribe stedet uden hegn og afskærmninger. Derfor er Fælledens landskab en integreret del af legepladsen udenfor og med gulvenes glitrende, slebne beton indenfor, er det som om Fælleden har afklædt sig sin grønne overflade og viser den underliggende lyse strandeng med dens indlejrede sten.

Stueplanet rækker ud mod byen med ankomst- og spiseområder, auditorium, musikrum, omklædning og en lille sal. På etagen over ligger den store idrætssal og herefter følger tre etager; først indskolingen, dernæst mellemtrinnet og udskolingen øverst, hvor de ældste elever også kan bruge taget over idrætshallen som tagterrasse.

Den lette, højisolerede aluminumsfacade fordeler sig rytmisk i et lys- og skyggespil mellem lukkede, åbne og perforerede felter, der både sikrer afskærmning mod solen og udsyn. Indvendigt er facaden foret med finér i fyrretræ, der former sig til vinduesnicher og reoler, skaber små rum i det store rum, dæmper akustikken og giver plads til rolige pauser i en skoledag fuld af bevægelse.

 

Address
Else Alfelts Vej 2, 2300 Copenhagen S, Denmark

Area
11.560

Client
The municipality of Copenhagen, Byggeri København

Engineer
Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører A/SDanish Energy Management & Esbensen, Gade Mortensen

Landscape
BOGL

Year
Inaugurated in 2018
1st prize won in interview contest 2014

Adresse
Else Alfelts Vej 2, 2300 København S, Danmark

Areal
11.560 m²

Bygherre
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Ingeniør
Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører A/S (konstruktion og brand), Dansk Energi Management & Esbensen (teknik), Gade Mortensen (akustik) 

Landskab
BOGL

Årstal
Indviet i 2018
1. præmie i interview konkurrence 2014

 
 
<
 
^