Kalvebod Fælled Skole

Kalvebod Fælled school

 

/ EN

Kalvebod Fælled School is placed on the border of the Arena area in Ørestad Syd with a direct contact and view over the big nature area of Amager Fællede. Here the circular shape of the building softens the meeting between the city and the landscape as it communicates the transition between the urban and nature.

In the heart of Kalvebod Fælled School, as the centre of the circle, is the main focus of the school placed: a big hall for sports and activities with an open view from all floors. The building is composed of 3 elements being the circle, the sports hall and the landscape. This gives a diversity of peace, contemplation, concentration and intimacy a long with the opportunity for being a part a bigger common space and the overall community of the school.

From the complete periphery of the school where the class rooms are located there is a free view over the landscape. The materials of the school supports the buildings spatial concept and ideas of transparency: the circular shape is a visible concrete construction, the facade are fields of aluminium creating light and shadow plays and everywhere inside the building is wood used as a contrast to give a warm feeling and appearance.

The school will be inaugurated in 2018.

/ DA

Kalvebod Fælled Skole er placeret i Arenakvarteret i Ørestad Syd. Skolen ligger på en hjørnegrund med direkte kontakt til Fælledens vider og den mindre Byfælled. Her danner skolen afslutning på bykvarteret og formidler overgangen fra by til natur, hvor bygningens cirkulære form, blødgør mødet mellem det urbane og det store fredede naturområde.

Skolens profil er idræt og selve idrætshallen er placeret som centrum i skolen med visuel åbenhed fra alle etager. Samtidig er skolen ment som en aktiv kulturinstitution for bydelen, når skoledagen er slut. Grænsen mellem skole, fritid og lokalsamfundet nedbrydes og beboerne i området inviteres til at tage idrætshallen, såvel som skolen, til sig som et aktivt “kulturhus” på kanten af Fælleden.

Kompositorisk består projektet at 3 elementer. Cirklen, idrætshallen og landskabet. I cirklens periferi er individet mest privat og alene. Her opstår intimitet, tryghed og koncentration. I modsætning hertil ligger idrætshallen i cirklens centrum – her findes rumligheden for størst muligt fællesskab og aktivitet. I spændet mellem disse to poler findes grader af rumstørrelser og stemninger i form af klasserum, mindre og større grupperum, samt atriet, der bygger op til det store fællesrum i midten.

Materialerne i skolen understøtter husets rumlige hovedideer. Skolebygningens cirkulære form er skabt af en synlig hovedkonstruktion af beton. Facaden er en let facade bestående af en ydre aluminiums facade indvendigt beklædt med træ. Aluminiums facadens lukkede felter er ”foldet” så der opstår et lys- og skyggespil, der understreger bygningens form. Udvendig solafskærmning er faste partier af aluminium med små huller igennem, så man altid kan se ud. Hele den indre facade samt en række indre møbler er i træ og giver bygningen varme, herudover er træpartierne akustisk regulerende.

Skolen indvies i 2018.

 

PROJECT DATA

Address
Else Alfelts Vej 2, 2300 Copenhagen S, Denmark

Area
11.557

Client
The municipality of Copenhagen, Byggeri København

Engineer
Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører A/SDanish Energy Management & Esbensen, Gade Mortensen

Landscape
BOGL

Year
Will be inaugurated in 2018
1st prize won in interview contest 2014

PROJEKT FAKTA

Adresse
Else Alfelts Vej 2, 2300 København S, Danmark

Areal
11.557 m²

Bygherre
Københavns Kommune, Byggeri København

Ingeniør
Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører A/S (konstruktion og brand), Dansk Energi Management & Esbensen (teknik), Gade Mortensen (akustik) 

Landskab
BOGL

Årstal
Indvies i 2018
1. præmie i interview konkurrence 2014

 
 
<
 
^