IAK-Kollegiet

THE IAK-DORMITORY

 

/ EN

The IAK Dormitory is located at Rådmandsgade in Nørrebro, where a close city structure gives way to a more open, dispersed urban pattern.

The 6 level dormitory containing 95 residences, takes form as an linear block placed along the street, to which two tower elements are coupled in an open courtyard.

On each of the five upper floors, the student apartments are organized in two groups all oriented towards the street and the city. 

A linear passage connects the apartments with the main stair and kitchens, which are located in the tower elements that project into the open courtyard.

The project is designed with the aim of reflecting the developer’s identity in a building with a new modernistic, industrially simplified, yet vivid architectural language. 

The materials for the facade are zink and steel plates, oiled larch wood, industrially painted building boards and galvanized stretched metal. 

/ DK

Som i det samtidige Tietgenkollegie, er IAK-kollegiet udformet som en dialog mellem det individuelle og det fælles, med vægt på overskuelighed, transparens og robusthed.

IAK-kollegiet ligger i Rådmandsgade på Nørrebro, hvor brokvarterets tætte bystruktur glider over i mere opløste bebyggelsesformer.

Kollegiet, der rummer 95 boliger, er i seks etager og består af en langstrakt bygningskrop placeret i gadeflugten samt af to tårnbygninger på gårdsiden.

Kollegieboligerne er organiseret i to grupper på hver af de fem øvre etager, og er alle orienteret mod gaden og byen. En gennemgående fordelingsgang langs gårdfacaden binder boligerne sammen med trapperum og fælleskøkkener i tårnbygningerne.

Projektet er udformet med tanke på at spejle bygherrens identitet i en bygning med et nymodernistisk, industrielt forenklet, men levende arkitektursprog. Facadematerialerne er zink- og stålplader, oliebehandlet lærketræ, industrilakerede byggeplader og galvaniseret strækmetal.

 
 

Address
Rådmandsgade 61, Copenhagen N, Denmark

Area
5.000 m²

Number of residences
95

Client
IAK, Industrial Employers of Copenhagen

Client consultant
Birch & Krogboe

Engineer construction
MT Højgaard

Engineer plumbing and electricity
COWI

Landscape Architect
Henrik Jørgensen

Year
2003-04

Awardings and honours
Municipality of Copenhagen

Adresse
Rådmandsgade 61, København N, Danmark

Areal
5.000 m²

Bolig antal
95

Bygherre
Industriens Arbejdsgivere i København

Bygherrerådgiver
Birch & Krogboe

Ingeniør konstruktion
MT Højgaard

Ingeniør VVS og el
COWI

Landskabsarkitekt
Henrik Jørgensen

Årstal
Opført 2003-04

Præmieringer og anerkendelser
Københavns Kommune

 
 
<
 
^