Hotellejligheder i Hjørringgade 


Projektet omhandler et højhus i 16 etager med møblerede hotellejligheder på en smal bygrund i Hjørringgade på Østerbro, i tilknytning til Charlottehaven.

For at passe ind på den beskedne byggegrund, og for at legitimere et højhus på stedet, er bygningen smal og slank, med udpræget tårnkarakter. Dette betyder også, at huset har en uforholdsmæssig stor overflade (klimaskærm) i forhold til etagearealet, hvilket er en særlig udfordring ved opgaven.

Projektets vision er at skabe en milepæl i udviklingen af energioptimalt boligbyggeri – en bebyggelse der i store træk vil være selvforsynende med energi til opvarmning og køling.

Konceptet er en videreudvikling af erfaringer fra blandt andet Skuespilhuset, og bygger som dette på termoaktive betonkonstruktioner, men her med geotermisk energi som den primære kilde via en række boringer 80 meter ned i undergrunden.

Det geotermiske energianlæg er beregnet til at have en effektivitetsfaktor på 4-5 for opvarmning og helt op til 30 for køling. Kølesystemet understøttes af naturlig ventilation med varmegenvinding.

Projektet indgår i Københavns Kommune fortætningspulje og er lagt til grund for den gældende lokalplan for stedet.


Projektfakta:

Adresse:
Hjørringgade 35, København Ø

Bygherre:
Finn Harald Simonsen

Areal:
3.000 m²

Antal boliger:
37

Ingeniør:
COWI

Status:
Færdigprojekteret

Tilbage