Horsens Kraftvarmeværk

Horsens power and district heating plant

 

/ EN

Located on a strip of land extending into Horsens Fjord, the power plant is highly visible from the city as well as the surrounding fjord landscape.

The plant is cubic in form and encircled by a water basin. The cubic form is divided into two sections by an internal street; with refuse incineration in the ‘dirty’ section and turbines, workshops, and administration in the ‘clean’ section.

A bridge element spans over the internal street and contains the plant’s nerve centre – the control room – from which all technical processes are viewed and controlled.

Façade elements are clad in warm-toned glazed tile, with element frames, scuppers, and other special elements of coloured concrete.

/ DA

Beliggenheden i det åbne landskab, på en tange i Horsens Fjord, gør Horsens Kraftvarmeværk synlig fra alle sider og som er baggrund for den arkitektoniske hovedidé.

Værket er formet som en kubus placeret i et kvadratisk vandbassin, der omkranser hele anlægget. En gennemgående værkstedgade giver en enkel, rationel tvedeling af kuben i en ’ren’ side, indeholdende turbiner, værksteder og administration, og en ’uren’ side domineret af affaldsforbrændingen.

Den kompakte, geometrisk afklarede bygningsform er muliggjort via en utraditionel, men logisk stabling af værkets forskellige procesanlæg og maskindele.

Anlæggets facader er præfabrikerede betonelementer beklædt med glaserede, keramiske fliser i varme farvetoner, som giver det store bygningsvolumen et skiftende udtryk alt efter dagslys og vejrlig.

 
 

Address
Endelavevej, Horsens

Area
10.000 m²

Client
I/S Skærbækværket

Landscape Architect
Svend Kierkegaard

Engineer
Hundsbæk & Henriksen

Year
1990-91
1st prize won in design contest 1989

Adresse
Endelavevej, Horsens

Areal
10.000 m²

Bygherre
I/S Skærbækværket

Landskabsarkitekt
Svend Kierkegaard

Ingeniør
Hundsbæk & Henriksen

Årstal
1990-91
1. præmie i åben konkurrence 1989

 
 
<
 
^