HÄLSA OCH SAMHÄLLE

HEALTH AND SOCIETY

 

/ EN

Malmö College’s education and research building is located at the Malmö General Hospital campus, ensuring the integration of teaching and practice.

The campus is composed of freestanding buildings set among areas of green that open up to the nearby Pildamm Park. 

The building complex consists of two elongated, stone-clad volumes with a connecting building of glass.

The wings are each oriented toward the neighbouring buildings, resulting in an angled geometry that opens up toward the park.

The three separate volumes reflect the functions of the program: Education, research, and community. 

The interior climate of the building is based on radiant floor decks of polished concrete and the natural ventilation of all spaces.

/ DA

Malmö Högskolas fakultetsbygning ’Hälsa och Samhälle’ er beliggende i sammenhæng med Malmö Almänna Sjukhus for at understøtte skolens ønske om at integrere undervisning med praksis.

Området er præget af fritliggende hospitalsbygninger, adskilt af grønne kiler der giver åben forbindelse til den tilgrænsende Pildammspark.

Bygningen er udformet som 2 bygningslænger omkring en mellembygning som en direkte spejling af skolens funktionsopdeling i undervisning og forskning.

De 2 længer er drejet, så de åbner for udsigten mod parken og giver plads til grønne pauserum imellem sig. Bygningens klima er overvejende baseret på naturlig ventilation i samspil med termoaktive konstruktioner.

 
 

Address
Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Sweden

Area
12.500 m²

Client
Malmö Högskola / RegionFastigheter Skåne

Engineer
Scandiaconsult Elteknik AB
Tyréns Byggconsult AB
VVS Gruppen AS

Years
2001-2003
1st prize won in design contest 1998

Awards and honours
2004 Malmö City

Adresse
Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Sverige

Areal
12.500 m²

Bygherre
Malmö Högskola / RegionFastigheter Skåne

Ingeniør
Scandiaconsult Elteknik AB
Tyréns Byggconsult AB
VVS Gruppen AS

Årstal
2001-2003
1. præmie i projektkonkurrence 1998

Præmieringer og anerkendelser
2004 Malmö Stad

 
 
<
 
^