Hjørringgade


Bebyggelsen af 37 nye hotellejligheder i Hjørringgade på Østerbro er udformet som et byhus i 5 etager med facade i gadelinjen. Over dette – tilbagetrukket fra gaden – rejser tårnbygningen sig i 16 etager med en terrasse på taget.

Projektet tog sin begyndelse i kølvandet på den store succes med opførelsen af hotellejligheder i Charlottehaven på Østerbro, ligeledes tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Med henblik på at imødekomme den store efterspørgsel blev grunden Hjørringgade 35 erhvervet til samme formål.

Projektets udgangspunkt er at skabe en bebyggelse med et markant, nutidigt arkitekturudtryk i en afstemt balance mellem det ekspressive og det tilpassede. Tårnbygningen vil i kraft af sin størrelse være stærkt eksponeret og gives derfor en arkitektonisk udformning, der kommunikerer på såvel stor afstand som på tæt hold - og vil være et pejlemærke for området.

Fremspring og recesser i bygningsvolumenet giver i samspil med tårnets hovedvolumen en karakteristisk, skulpturel virkning i helhedsbilledet. Samtidigt neddrosler denne formvariation husets visuelle tyngde med referencer til den skala og modulering, der kendetegner de klassiske Østerbrohuses facader med karnapper og gesimser.

Facaderne udføres som en let facadekonstruktion, der ligesom Charlottehaven beklædes med zink.

Projektet passer ind i Københavns Kommunes overordnede strategi for placering af højhuse i byen, hvor højhusets iboende symbolværdi og identitetsskabende muligheder i samspil med byens skyline ses som et oplagt potentiale for byudviklingen. Ligesom den forøgede tæthed og koncentration som højhuse indebærer, ses som et muligt aktiv i forhold til at forstærke social, kulturel og kommerciel aktivitet i et lokalområde.

Bygningen er projekteret med en fremadrettet, grøn profil, der vil opfylde de fremtidige energikrav til lavenergihuse.

Der har i forbindelse med projektudviklingen været lagt en særlig indsats i forundersøgelser af relevante muligheder for alternativ energiforsyning af byggeriet. Og bygningens opvarmning og forbrug er helt overvejende baseret på udnyttelse af geotermisk energi via boringer 180 meter ned i undergrunden.

Byggeriet er igangsat i november 2015.


Projektfakta:

Adresse:
Hjørringgade 37, 2100 København Ø

Areal:
3151 m²

Bygherre:
H.S. Kryolitentreprise A/S

Ingeniør:
COWI

Hovedentreprenør: 
CG Jensen A/S

Landskabsarkitekt:
Julie Kierkegaard

Årstal:
2015-

Status:
Under opførelse  

Tilbage