HJØRRINGGADE

HJØRRINGGADE

 

/ EN

The construction of 37 new hotel apartments in Hjørringgade at Østerbro, Copenhagen is shaped as a five storey town house with a street level façade. Here above – withdrawn from the street – the tower building rises in 16 storeys including a roof terrace.

The project began after great success with the construction of hotel apartments at Charlottehaven in Østerbro – also designed by Lundgaard & Tranberg Architects. With this project demonstrating a great demand, the property Hjørringgade 35 was purchased for the same purpose.

The goal of the project is to create a structure with a characteristic, contemporary architectural expression, balancing between the expressive and the customized. Due to its size alone, the tower building will be especially exposed, and is therefore given an architectural shape that is able to communicate at a distance as well as up close – and will become a point of orientation in the area.

Protrusions and indentations in the building combined with the volume of the tower leaves a characteristic sculptural impact. At the same time this variation of shape tones down the visual weight of the building in reference to the scale and design that characterizes the classic facades of Østerbro buildings with bays and cornices. Like Charlottehaven, the facades are designed with a light façade structure covered in zink.

The project fits into the overall strategy of the Municipality of Copenhagen for positioning high-rise buildings in the city, where the symbolic significance and forging identity of the high-rise building - combined with the city skyline - are regarded as an evident potential for urban development. Plus the increased density and concentration following the construction of high-rise buildings are regarded as possible assets when it comes to strengthening social, cultural and commercial activity in the local area.

The building is designed with a sustainable profile, meeting the future energy demands for low-energy buildings.

In connection with the project development, a special effort has been made concerning the preliminary studies of relevant options for alternative energy supply of the building. The building’s heating and consumption is predominantly based on the use of geothermal energy obtained by drilling 180 meter into the subsoil.

The construction has begun in November 2015.

/ DA

Bebyggelsen af 37 nye hotellejligheder i Hjørringgade på Østerbro er udformet som et byhus i 5 etager med facade i gadelinjen. Over dette – tilbagetrukket fra gaden – rejser tårnbygningen sig i 16 etager med en terrasse på taget.

Projektet tog sin begyndelse i kølvandet på den store succes med opførelsen af hotellejligheder i Charlottehaven på Østerbro, ligeledes tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Med henblik på at imødekomme den store efterspørgsel blev grunden Hjørringgade 35 erhvervet til samme formål.

Projektets udgangspunkt er at skabe en bebyggelse med et markant, nutidigt arkitekturudtryk i en afstemt balance mellem det ekspressive og det tilpassede. Tårnbygningen vil i kraft af sin størrelse være stærkt eksponeret og gives derfor en arkitektonisk udformning, der kommunikerer på såvel stor afstand som på tæt hold - og vil være et pejlemærke for området.

Fremspring og recesser i bygningsvolumenet giver i samspil med tårnets hovedvolumen en karakteristisk, skulpturel virkning i helhedsbilledet. Samtidigt neddrosler denne formvariation husets visuelle tyngde med referencer til den skala og modulering, der kendetegner de klassiske Østerbrohuses facader med karnapper og gesimser.

Facaderne udføres som en let facadekonstruktion, der ligesom Charlottehaven beklædes med zink.

Projektet passer ind i Københavns Kommunes overordnede strategi for placering af højhuse i byen, hvor højhusets iboende symbolværdi og identitetsskabende muligheder i samspil med byens skyline ses som et oplagt potentiale for byudviklingen. Ligesom den forøgede tæthed og koncentration som højhuse indebærer, ses som et muligt aktiv i forhold til at forstærke social, kulturel og kommerciel aktivitet i et lokalområde.

Bygningen er projekteret med en fremadrettet, grøn profil, der vil opfylde de fremtidige energikrav til lavenergihuse.

Der har i forbindelse med projektudviklingen været lagt en særlig indsats i forundersøgelser af relevante muligheder for alternativ energiforsyning af byggeriet. Og bygningens opvarmning og forbrug er helt overvejende baseret på udnyttelse af geotermisk energi via boringer 180 meter ned i undergrunden.

Byggeriet er igangsat i november 2015.

 

Address
Hjørringgade 35, Copenhagen Ø, Denmark

Area
3151 m²

Client
H.S. Kryolitentreprise A/S

Main contractor
CG Jensen A/S

Engineer
COWI

Landscape architect
Julie Kierkegaard

Years
2008 -

Adresse
Hjørringgade 35, København Ø, Danmark

Areal
3151 m²

Bygherre
H.S. Kryolitentreprise A/S

Hovedentreprenør
CG Jensen A/S

Ingeniør
COWI

Landskabsarkitekt
Julie Kierkegaard

Årstal
2008 -

 
 
<
 
^