hELSINGØR RENSNINGSANLÆG

ELSINORE WATER TREATMENT PLANT

 

/ EN

The water treatment plant is the result of the expansion and renovation of an older facility located on an exposed, sloped site between Helsingør and the Øresund.

The orientation of the existing basins - as well as the addition of a new building placed along the converging rail lines - determines the overall composition of the new compound.

Between the basins and buildings lies a service street, from which all functions are accessed. 

At the end of the service street, the two storey circular administration building, located on columns over a round clearing basin, acts as a compositional pivot. 

A bastion wall bounds the compound, collecting the entire complex in a coherent composition while engaging the sloping terrain.

At the entry, the walls become a line of mosaic-clad columns, providing glimpses in and out.

/ DA

Rensningsanlægget er dannet ved om- og udbygning af et udtjent, ældre anlæg på en højtliggende og stærkt eksponeret grund i udkanten af Helsingør, med udsyn over Øresund.

Anlægget er organiseret omkring en åben ’værkstedsgade’, der giver adgang til alle funktioner. Gadens sider angiver to hovedretninger, der er bestemt af de oprindelige bassiner og af grundens kileform. De to fløje hængsles sammen af en rund administrationsbygning, der står på søjler henover det cirkulære efterklaringsbassin.

Rensningsanlægget omsluttes af en beplantet bastionsmur, som skaber arkitektonisk sammenhæng i den komplekse struktur og optager faldet i det omgivende terræn.

Ved indgangen spaltes muren i en række kraftige søjler, beklædt med mosaik af samme hvidglaserede fliser, der beklæder mure og bygninger i værkstedsgaden.

 
 

Address
Færgevej 5, Elsinore, Denmark

Area
10.000 m²

Client
The Municipality of Elsinore

Engineer
I. Krüger

Consulting artist
Lin Utzon

Landscape Architect
Svend Kierkegaard

Years
1993 -96

Awards and honours
The Municipality of Elsinore

Adresse
Færgevej 5, Helsingør, Danmark

Areal
10.000 m²

Bygherre
Helsingør Kommune

Ingeniør
I. Krüger

Kunstnerisk rådgivning
Lin Utzon

Landskabsarkitekt
Svend Kierkegaard

Årstal
1993 -96

Præmieringer og anerkendelser
Helsingør Kommune

 
 
<
 
^