Havneholmen


Projektet bygger på helhedsplanen for omdannelse af Havneholmen fra industrihavn til et nutidigt, integreret bolig- og erhvervsområde, der drager fordel af den centrale og havnenære beliggenhed.

Bebyggelsen består af to U-formede karréer med indre gårde, som begge åbner sig mod havneløbet og rummer 236 boliger i et stort antal forskellige størrelser og indretninger, alle afpasset efter den konkrete placering i bebyggelsen med hensyn til at maksimere dagslys, udsigt og mulighed for udeophold.

Skiftende bygningshøjder fra 5 til 8 etager nedtoner visuelt bebyggelsens store skala og giver sammen med glaspartiernes højformater de lyse facader en let og slank fremtoning.

Bebyggelsen fremstår i hvid termopuds, der samler facadeplan, karnapper og altaner i en monolitisk helhed med et lyst og maritimt præg. Den maritime stemning understreges af gårdrummets enkle, karske belægning og bevoksning, og af en sammenhængende promenade, der forbinder byen med havnerummet i en større skala. 


Projektfakta:

Adresse:
Havneholmen 48-86, København V

Areal:
24.000 m²

Bolig antal:
236

Bygherre:
Sjælsø Gruppen A/S

Ingeniør:
Niras A/S

Landskabsarkitekt:
Schønherr og Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Årstal:
Opført 2006 - 2008

Præmiering:
The European Property Award 2009
Bygherreforeningens Pris 2009
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Diplom 2010
Københavns Kommune 2010
RIBA Award 2011

Tilbage