Havneholmen

HARBOUR ISLE APARTMENTS

 

/ EN

The project is based on the master plan for the restructuring of ‘Havneholmen’ from commercial harbour to a contemporary integrated housing and industrial area, benefitting from the central and close proximity to the harbour. 

The development consists of two U shaped blocks with inner courts, both opening towards the harbor and containing 236 residences in various sizes and design, all adjusted to the exact location in the building with the aim of maximizing daylight, view and the possibility of being outside. 

Varying building heights, ranging from 5 to 8 storeys, visually tone down the buildings large scale.

Along with the glass section’s upright size, this gives the bright facades a light and slender appearance.  The buildings appear in white thermal plaster unifying the façade level, bay windows and balconies in a monolithic whole, with a light and maritime look. 

The maritime setting is underlined by the courtyard area’s simple coating and vegetation and by a contiguous promenade, connecting the city with the harbor in a larger scale.

/ DA

Projektet bygger på helhedsplanen for omdannelse af Havneholmen fra industrihavn til et nutidigt, integreret bolig- og erhvervsområde, der drager fordel af den centrale og havnenære beliggenhed.

Bebyggelsen består af to U-formede karréer med indre gårde, som begge åbner sig mod havneløbet og rummer 236 boliger i et stort antal forskellige størrelser og indretninger, alle afpasset efter den konkrete placering i bebyggelsen med hensyn til at maksimere dagslys, udsigt og mulighed for udeophold.

Skiftende bygningshøjder fra 5 til 8 etager nedtoner visuelt bebyggelsens store skala og giver sammen med glaspartiernes højformater de lyse facader en let og slank fremtoning.

Bebyggelsen fremstår i hvid termopuds, der samler facadeplan, karnapper og altaner i en monolitisk helhed med et lyst og maritimt præg. Den maritime stemning understreges af gårdrummets enkle, karske belægning og bevoksning, og af en sammenhængende promenade, der forbinder byen med havnerummet i en større skala. 

 
 

Address
Havneholmen 48-86, København V, Denmark

Area
24.000 m²

Number of residences
236

Client
Sjælsø Gruppen A/S

Engineer
Niras A/S

Landscape Architect
Schønherr og Lundgaard & Tranberg Architects

Years
2006 - 2008

Awards and honours
2011 RIBA Award
2010 The municipality of Copenhagen
2010 The society for the embellishment of the capital, diploma
2009 The developer’s Association, award
2009 The European Property Award

Adresse
Havneholmen 48-86, København V, Danmark

Areal
24.000 m²

Bolig antal
236

Bygherre
Sjælsø Gruppen A/S

Ingeniør
Niras A/S

Landskabsarkitekt
Schønherr og Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Årstal
2006 - 2008

Præmieringer og anerkendelser
2011 RIBA Award
2010 Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Diplom
2010 Københavns Kommune
2009 Bygherreforeningens Pris
2009 The European Property Award

 
 
<
 
^